Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử là

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử là m$_N$ =14,0067u gồm hai đồng vị chính là N$_{14}$ và N$_{15}$ có khối lượng nguyên tử lần lượt là m$_{14}$ =14,00307u và m$_{15}$ =15,00011u. Tỉ lệ đồng vị N$_{14}$ và N$_{15}$ trong nitơ tự nhiên tương ứng bằng
A. 98,26% và 1,74% .
B. 1,74% và 98,226% .
C. 99,64% và 0,36% .
D. 0,36% và 99,64% .
Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
+ Trong 100 hạt N tự nhiên thì có x hạt N$_{14}$ và y = (100-x) hạt N$_{15}$.
Ta có: $x.{m_{{N_{14}}}} + (100 - x){m_{{N_{15}}}} = 100{m_N} \to x \approx 99,6359;y \approx 0,3641$
 

Bình luận bằng Facebook