Những thành tựu kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?

Những thành tựu kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?
A. Sự quan tâm của nhà nước đối với thủ công nghiệp
B. Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các phát minh Trung Hoa
C. Tài năng của thợ thủ công nước ta
D. Nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh ở nước ta
 

Kim Anh Lê

New member
Những thành tựu kĩ thuật trên chứng tỏ tài năng sáng tạo của người thợ thủ công nước ta bấy giờ. Tiếc rằng những thành tựu như vậy chưa được nhà nước khuyến khích và đưa vào ứng dụng hiệu quả hơn.
Đáp án cần chọn là: C