Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào nông dân Tây Sơn là gì?

Nguyễn Nhung

New member
Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào nông dân Tây Sơn là gì?
A. không có sự giúp đỡ của nước ngoài.
B. nội bộ bị chia rẽ, mất đoàn kết.
C. không có đường lối kháng chiến đúng đắn.
D. quân Thanh quá mạnh nên dễ dàng đánh bại nghĩa quân.
 
Quang Trung mất, Quang Toản đối vua nhưng không đủ năng lực để lãnh đạo đất nước, trong khi đó nội bộ Tây Sơn chia rẽ, mâu thuẫn người càng gay gắt. Vì thế trước sự tấn công của Nguyễn Ánh, Tây Sơn thất bại, triều Tây Sơn chấm dứt.
Đáp án cần chọn là: B