Ngữ văn 12 Ngữ văn lớp 12

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
TUẦN 1
 1. Tuần 1: Soạn bài Khái quát Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX siêu ngắn
 2. Tuần 1: Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng đạo lý siêu ngắn
 3. Tuần 1: Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí
TUẦN 2
 1. Tuần 2: Soạn bài tuyên ngôn độc lập - Phần 1: Tác giả siêu ngắn
 2. Tuần 2: Vài nét về tác giả HỒ CHÍ MINH
 3. Tuần 2: Chứng minh chất "THÉP" trong văn chương của Hồ Chí Minh
 4. Tuần 2: Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
 5. Tuần 2: Soạn bài viết bài tập làm văn số 1 siêu ngắn
 6. Tuần 2: Dàn ý chung bài văn nghị luận xã hội
 7. Tuần 2: Bài viết chi tiết bài làm văn số 1
TUẦN 3
 1. Tuần 3: Soạn bài tuyên ngôn độc lập - phần 2: Tác phẩm siêu ngắn
 2. Tuần 3: Tìm hiểu chung về tuyên ngôn độc lập
 3. Tuần 3: Phân tích chi tiết tác phẩm tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh)
 4. Tuần 3: Chứng minh “Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh là áng văn chính luận mẫu mực mọi thời đại"
 5. Tuần 3: Soạn bài giữ gìn sự trong sáng tiếng việt (tiếp theo) siêu ngắn
TUẦN 4
 1. Tuần 4: Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc siêu ngắn.
 2. Tuần 4: Vài nét về tác giả Phạm Văn Đồng
 3. Tuần 4: Tìm hiểu chung về tác phẩm "Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc".
 4. Tuần 4: Phân tích tác phẩm "Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc"
 5. Tuần 4: Soạn bài Mấy ý nghĩ về thơ siêu ngắn
 6. Tuần 4: Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Thi
 7. Tuần 4: Tìm hiểu chung về văn bản "Mấy ý nghĩ về thơ"
 8. Tuần 4: Phân tích văn bản "Mấy ý nghĩ về thơ"
 9. Tuần 4: Soạn bài Đô-xtôi-ép-xki siêu ngắn
 10. Tuần 4: Vài nét về tác giả Xtê-phan Xvai-gơ
 11. Tuần 4: Tìm hiểu chung về văn bản Đô-xtôi-ép-xki
 12. Tuần 4: Phân tích văn bản Đô-xtôi-ép-xki
 13. Tuần 4: Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống siêu ngắn
 14. Tuần 4: Cách làm bài nghị luận về một hiện tượng trong đời sống
TUẦN 5
 1. Tuần 5: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học siêu ngắn
 2. Tuần 5: Những vấn đề cơ bản về phong cách ngôn ngữ khoa học
 3. Tuần 5: Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 siêu ngắn
 4. Tuần 5: Bài viết chi tiết bài tập làm văn số 2
TUẦN 6
 1. Tuần 6: Soạn bài Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003 siêu ngắn
 2. Tuần 6: Vài nét về tác giả Cô-phi An-na
 3. Tuần 6: Tìm hiểu chung về văn bản "Thông điệp Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003"
 4. Tuần 6: Phân tích văn bản "Thông điệp Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003"
 5. Tuần 6: Soạn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ siêu ngắn
 6. Tuần 6: Phương pháp làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
TUẦN 7
 1. Tuần 7: Soạn bài Tây Tiến siêu ngắn
 2. Tuần 7: Vài nét về Quang Dũng
 3. Tuần 7: Tìm hiểu chung về bài thơ "Tây Tiến"
 4. Tuần 7: Phân tích bài thơ "Tây Tiến"
 5. Tuần 7: Cảm nhận về hình tượng người lính Tây Tiến
 6. Tuần 7: Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học siêu ngắn
 7. Tuần 7: Cách làm bài nghị luận về một ý
TUẦN 8
 1. Tuần 8: Soạn bài Việt Bắc - Phần tác giả siêu ngắn
 2. Tuần 8: Vài nét về nhà thơ Tố Hữu
 3. Tuần 8: Soạn bài Luật thơ siêu ngắn
TUẦN 9
 1. Tuần 9: Soạn bài Việt Bắc - Phần tác phẩm siêu ngắn
 2. Tuần 9: Tìm hiểu chung về bài thơ Việt Bắc
 3. Tuần 9: Phân tích bài thơ Việt Bắc
 4. Tuần 9: Chứng minh tính dân tộc trong thơ Tố Hữu qua bài Việt Bắc
 5. Tuần 9: Soạn bài Phát biểu theo chủ đề
TUẦN 10
 1. Tuần 10: Soạn bài Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm
 2. Tuần 10: Vài nét về tác giả Nguyễn Khoa Điềm
 3. Tuần 10: Tìm hiểu chung về đoạn thơ Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm
 4. Tuần 10: Phân tích đoạn thơ Đất Nước - Nguyễn Khoa Điểm
 5. Tuần 10: Làm sáng tỏ ý kiến: "Chất liệu văn hóa dân gian trong đoạn thơ Đất Nước được sử dụng vừa quen thuộc vừa mới lạ"
 6. Tuần 10: Soạn bài Đọc thêm Đất nước - Nguyễn Đình Thi
 7. Tuần 10: Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Thi
 8. Tuần 10: Tìm hiểu chung về đoạn thơ Đất nước - Nguyễn Đình Thi
 9. Tuần 10: Phân tích đoạn thơ Đất nước - Nguyễn Đình Thi
 10. Tuần 10: Soạn bài Luật thơ (tiếp)

TUẦN 11
 1. Tuần 11: Soạn bài Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
 2. Tuần 11: Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3
 3. Tuần 11: Bài viết chi tiết bài tập làm văn số 3
TUẦN 12
 1. Tuần 12:Soạn bài Dọn về làng
 2. Tuần 12: Vài nét về tác giả Nông Quốc Chấn
 3. Tuần 12: Tìm hiểu chung về tác phẩm Dọn về làng
 4. Tuần 12: Phân tích tác phẩm Dọn về làng
 5. Tuần 12: Soạn bài Tiếng hát con tàu
 6. Tuần 12: Vài nét về tác giả Chế Lan Viên
 7. Tuần 12: tìm hiểu chung về bài thơ Tiếng hát con tàu
 8. Tuần 12: Phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu
 9. Tuần 12: Soạn bài Đò Lèn
 10. Tuần 12: Vài nét về Nguyễn Duy
 11. Tuần 12: Tìm hiểu chung về bài thơ "Đò Lèn"
 12. Tuần 12: Phân tích bài thơ Đò Lèn
 13. Tuần 12: Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp
TUẦN 13
 1. Tuần 13: Soạn bài Sóng
 2. Tuần 13: Vài nét về nữ sĩ Xuân Quỳnh
 3. Tuần 13: Tìm hiểu chung về bài thơ Sóng
 4. Tuần 13: Phân tích bài thơ Sóng
 5. Tuần 13: Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
 6. Tuần 13:Soạn bài Luyện tập vân dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
TUẦN 14
 1. Tuần 14: Soạn bài Đàn ghi ta của Lorca
 2. Tuần 14: Vài nét về nhà thơ Thanh Thảo
 3. Tuần 14: Tìm hiểu chung về bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca
 4. Tuần 14: Phân tích bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca
 5. Tuần 14: Phân tích hình tượng tiếng đàn trong bài thơ “Đàn ghi ta của Lorca”
 6. Tuần 14:Soạn bài đọc thêm Bác ơi
 7. Tuần 14: Tìm hiểu chung về bài thơ Bác ơi
 8. Tuần 14: Phân tích bài thơ Bác ơi
 9. Tuần 14: Soạn bài đọc thêm Tự do
 10. Tuần 14: Tìm hiểu chung về bài thơ Tự do
 11. Tuần 14: Phân tích bài thơ Tự do
 12. Tuần 14: Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
TUẦN 15
 1. Tuần 15: Soạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học
 2. Tuần 15: Tìm hiểu về Quá trình văn học và phong cách văn học
TUẦN 16
 1. Tuần 16: Soạn bài Người lái đò sông Đà
 2. Tuần 16: Vài nét về tác giả Nguyễn Tuân
 3. Tuần 16: Tìm hiểu chung Người lái đò sông Đà
 4. Tuần 16: Phân tích Người lái đò sông Đà
 5. Tuần 16: Phân tích hình tượng người lái đò trong Người lái đò sông Đà
 6. Tuần 16: Soạn Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
TUẦN 17
 1. Tuần 17: Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông?
 2. Tuần 17: Vài nét về Hoàng Phủ Ngọc Tường
 3. Tuần 17: Tìm hiểu chung văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông?
 4. Tuần 17: Phân tích văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông?
 5. Tuần 17: Soạn bài Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
TUẦN 18
 1. Tuần 18: Soạn văn Ôn tập phần văn học
 2. Tuần 18: Hệ thống các tác phẩm văn học
 
Sửa lần cuối: