Nghị luận văn học 12

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh
 1. Chứng minh sức hấp dẫn, thuyết phục trong bản Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh
 2. Phân tích bản Tuyên ngôn Độc lập - Chủ tịch Hồ Chí Minh
 3. Giá trị lịch sử và chất chính luận trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
 4. Lập dàn ý phân tích ý nghĩa của phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Chí Minh
 5. Phân tích giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh
 6. Có ý kiến đánh giá: “Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện ... đầy sức thuyết phục”. Hãy phân tích để làm sáng tỏ nhận định trên
 7. Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh
 8. Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh
 10. Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 11. Chứng minh sức hấp dẫn và thuyết phục của bản Tuyên ngôn độc lập
 12. Phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn chương của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh
 13. Phân tích ý nghĩa của những tuyên bố khẳng định độc lập chủ quyền của Việt Nam trong bản Tuyên ngôn độc lập
 14. Phân tích phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 15. Giá trị lịch sử và chất chính luận trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
 16. Dàn ý phân tích “phần tuyên ngôn” trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh Bình chọn:
 17. Hãy phân tích tính thuyết phục được thể hiện trong phần mở đầu của bản Tuyên ngôn độc lập
 18. Phân tích những áng thơ văn được coi là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc
 19. Phân tích giá trị của những tác phẩm được coi là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc
 20. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh đã trích dẫn lại những câu ghi trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp: "Tất cả mọi người
 21. So sánh 3 văn bản được coi là tuyên ngôn độc lập của Việt Nam.
Tây Tiến - Quang Dũng
 1. "Máu thịt và linh hồn của văn học là hình tượng nghệ thuật được xây dựng bằng ngôn từ”. Hãy bình luận ý kiến trên - Ngữ Văn 12
 2. Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp của khổ thơ thứ 2 trong bài Tây Tiến - Quang Dũng
 3. Nỗi nhớ Tây Bắc của Quang Dũng trong bài thơ Tây Tiến
 4. Bình giảng khổ thơ thứ 2 và 3 trong bài Tây Tiến của Quang Dũng
 5. Chất lãng mạn trong bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng
 6. Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 7. Bình giảng bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng
 8. Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong bài thơ “Tây Tiến” - Ngữ Văn 12
 9. Cảm nhận về đoạn thơ đầu của bài Tây Tiến
 10. Phân tích 8 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến
 11. Cảm nhận về vẻ đẹp thơ mộng của cảnh và người miền Tây Bắc trong bài Tây Tiến
 12. Hình ảnh miền Tây Bắc của Tổ Quốc trong bài thơ Tây Tiến
 13. Ý nghĩa nhan đề bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng
 14. Nét đặc sắc về nghệ thuật trong bài thơ Tây Tiến
 15. Cảm hứng chủ đạo trong bài thơ Tây Tiến
 16. Phân tích từ "Hoa" trong bài Tây Tiến của Quang Dũng
 17. Tìm hiểu chi tiết bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng
 18. Hình tượng người lính trong khổ thơ thứ ba của bài Tây Tiến
 19. Phân tích 8 câu thơ đầu Tây Tiến - Quang Dũng
 20. Phân tích đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến: “Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa…Sông Mã gầm lên khúc độc hành”
 21. Phân tích bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng
 22. Cảm nhận của anh (chị) về khổ thơ thứ hai trong bài Tây Tiến
 23. Phân tích đoạn cuối bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng
 24. Cảm nhận về đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến của Quang Dũng: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc…Sông Mã gầm lên khúc độc hành
 25. Suy nghĩ của anh chị về ý kiến sau: "Bài thơ Tây Tiến có phảng phất những nét buồn, những nét đau, nhưng đó là cái buồn đau bi tráng, chứ không phải l
 26. Phân tích bài thơ Tây Tiến để chứng minh cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng là đặc điểm nổi bật trong bài
 27. Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp riêng của hai đoạn thơ trong Tây Tiến (Quang Dũng) và Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)
 28. Bình giảng về bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 29. Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 30. Phân tích hai câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 31. Phân tích tính chất bi tráng trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 32. Phân tích vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, bi tráng của người lính trong bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng
 33. Chất lãng mạn trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 34. So sánh bài thơ Đồng Chí - Chính Hữu và Tây Tiến - Quang Dũng
 35. Phân tích khổ thơ đầu bài thơ Tây Tiến
 36. Phân tích hiệu quả của tính nhạc trong đoạn thơ sau: Dốc lên ... cọp trêu người
 37. Bình giảng đoạn thơ sau: "Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc ... Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"
 38. Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 39. Cảm nhận của anh (chị) về cách tái hiện những đoàn quân ra trận trong hai bài thơ Tây Tiến và Việt Bắc
 40. Bình giảng bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 41. Phân tích bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng
 42. Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong bài “Tây Tiến”
 43. Phân tích khổ cuối bài Tây Tiến - Quang Dũng
 44. Phân tích bài thơ Tây Tiến để chứng minh: Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng là đặc điểm nổi bật trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 45. Bình giảng bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 46. Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Tây Tiến :...Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói …Sông Mã gầm lên khúc độc hành
 47. Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 48. Cảm nhận bài Tây Tiến của Quang Dũng
 49. Phân tích khổ thơ thứ 3 bài thơ Tây tiến của Quang Dũng
 50. Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 51. Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc ... Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
 52. Bình giảng khổ 3 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 53. Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến của Quang Dũng: Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa..(…) Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa
 54. Phân tích cảm hứng lãng mạn trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 55. Bút pháp nghệ thuật và cảm hứng lãng mạn trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 56. Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng được thể hiện qua bài thơ Tây Tiến
 57. Phân tích đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến của Quang Dũng: Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa…Sông Mã gầm lên khúc độc hành
 58. Bình luận về ý kiến của nhà thơ Anh Ngọc viết về bài thơ Tây Tiến : "...Hay đến nỗi ta không ….. cũng hiện đại đến thế?"
 59. Cảm nhận về tâm trạng của tác giả khi nhớ về miền Tây Bắc Bộ và những người đồng đội của mình trong đoạn thơ: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi…Mai Châu mùa
 60. Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Việt Bắc - Tố Hữu
 1. Phân tích đoạn thơ sau: "Những đường Việt Bắc của ta...Vui lên Việt Bắc đèo De, núi Hồng" trong bài Việt Bắc - Tố Hữu
 2. Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc qua đoạn thơ: "Ta về, mình có nhớ ta... ân tình thủy chung" trong bài Việt Bắc
 3. Cảm nhận về đoạn thơ sau: "Ta về mình có nhớ ta…Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung" trong bài Việt Bắc - Tố Hữu
 4. Phân tích 12 câu trong đoạn 3 bài thơ Việt Bắc
 5. Phân tích đoạn thơ: "Ta về, mình có nhớ ta... Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung" trong bài Việt Bắc
 6. Phân tích 20 câu đầu bài thơ Việt Bắc
 7. Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn trích trong bài thơ Việt Bắc và Tây Tiến
 8. Phân tích ý nghĩa của cách xưng hô “Mình – Ta” trong bài Việt Bắc - Tố Hữu
 9. Bức tranh “Việt Bắc ra quân” là một bức tranh hùng tráng, tràn đầy khí thế chiến thắng của quân dân ta
 10. Phân tích đoạn trích “Ta về mình có nhớ ta …… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung ”
 11. Việt Bắc là bài thơ tiêu biểu cho giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết của Tố Hữu
 12. Phân tích đoạn thơ "Những đường Việt Bắc của ta,...Đèn pha bật sáng như ngày mai lên"
 13. Phân tích bài Việt Bắc - Tố Hữu
 14. Cảm nhận về đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc - Tố Hữu: "Ta về mình có nhớ ta... Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung"
 15. Phân tích 8 câu thơ đầu của bài Việt Bắc - Tố Hữu
 16. Cảm nhận về đoạn trích "Mình về mình có nhớ ta, ...Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa"
 17. Cảm nhận của em về nét đậm đà bản sắc dân tộc trong thơ của Tố Hữu
 18. Cảm nhận về khổ 10 trong bài Việt Bắc - Tố Hữu
 19. Phân tích 12 câu thơ trong khổ 3 của bài Việt Bắc - Tố Hữu
 20. Cảm nhận 10 câu đầu bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu
 21. Bình giảng bức tranh tứ bình trong bài Việt Bắc - Tố Hữu
 22. Phân tích đoạn thơ sau: “Mình về mình có nhớ ta…Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa” trong bài Việt Bắc - Tố Hữu
 23. Bức tranh tứ bình trong bài Việt Bắc - Tố Hữu
 24. Bức tranh “Việt Bắc ra quân” là một bức tranh hùng tráng, tràn đầy khí thế. Phân tích đoạn: "Những đường Việt Bắc của ta ... Đèn pha bật sáng như ngày
 25. Phân tích bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu
 26. Tìm hiểu chi tiết bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu
 27. Bình giảng đoạn thơ: "Mình đi, có nhớ những ngày... đậm đà lòng son" trong bài Việt Bắc
 28. "Việt Bắc cũng rất tiêu biểu cho giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết của Tố Hữu và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc của thơ ông". Hãy chứng m
 29. Phân tích bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu
 30. Phân tích 20 câu đầu bài Việt Bắc - Tố Hữu
 31. Những vấn đề cơ bản trong bài Việt Bắc - Tố Hữu
 32. Tính dân tộc qua bài Việt Bắc - Tố Hữu
 33. Phân tích nỗi nhớ của người cán bộ Cách mạng về xuôi đối với Việt Bắc trong bài Việt Bắc - Tố Hữu
 34. "Việt Bắc là một trong những bài thơ thể hiện rất đậm đà tính dân tộc được thể hiện trong nghệ thuật thơ Tố Hữu". Hãy làm rõ điều đó.
 35. Phân tích đoạn trích bài Việt Bắc
 36. Phân tích 20 câu mở đầu bài thơ Việt Bắc
 37. "Bức tranh Việt Bắc ra quân là một bức tranh hùng tráng, tràn đầy khí thế chiến thắng của quân dân ta" Phân tích đoạn thơ sau: "Những đường Việt Bắc c
 38. "Việt Bắc tiêu biểu cho giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết của Tố Hữu và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc của thơ ông". Hãy chứng minh điều
 39. Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu
Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
 1. Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp riêng của hai đoạn thơ trong Tây Tiến (Quang Dũng) và Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)
 2. Cảm nhận của em về hình ảnh đất nước được thể hiện qua bài qua bài Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
 3. Nguyễn Khoa Điềm đã dùng một “Đất nước của ca dao thần thoại” để thể hiện tư tưởng “ đất nước của nhân dân". Hãy phân tích và chứng minh điều đó
 4. Cảm nhận về đoạn trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm
 5. Cảm nhận về đất nước và nghệ thuật thể hiện của tác giả trong trích đoạn trích Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm
 6. Điểm mới trong tư tưởng và hình thức biểu hiện về quan niệm đất nước của Nguyễn Khoa Điềm
 7. Định nghĩa về đất nước trong bài Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm
 8. Chất liệu văn hóa dân gian trong đoạn trích Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
 9. Chất liệu văn hóa dân gian trong đoạn trích Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
 10. Bình giảng bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm
 11. Tư tưởng Đất Nước của nhân dân trong đoạn trích Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm
 12. Phân tích bài thơ Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm
 13. Phân tích đoạn trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm
 14. Tư tưởng đất nước của nhân dân trong đoạn trích Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm
 15. Cảm hứng về đất nước của Nguyễn Khoa Điềm qua đoạn trích Đất Nước
 16. Bình giảng 9 câu thơ đầu trong đoạn trích Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm
 17. Tìm hiểu đoạn trích Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
 18. Đất Nước qua dòng suy tưởng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
 19. Phân tích đoạn thơ: Em ơi em.... Nhưng họ đã làm ra Đất Nước trong bài Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
 20. Phân tích tư tưởng đất nước của nhân dân đã được thể hiện trong đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm
 21. Cảm hứng về đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm qua phần một đoạn trích Đất Nước
 22. Phân tích bài “Đất nước” (trích trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm
 23. Phân tích đoạn trích Đất Nước - trích trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm
 24. Điểm mới về tư tưởng và hình thức biểu hiện trong quan niệm về đất nước của Nguyễn Khoa Điềm
 25. Cảm hứng về đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm qua phần 1 của đoạn trích Đất nước
 26. Phân tích đoạn đầu của bài thơ Đất Nước - trích trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm
 27. Trình bày những cảm nhận về Đất Nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong 9 câu thơ mở đầu của đoạn trích
 28. Cảm nhận về đất nước và nghệ thuật thể hiện của tác giả trong đoạn trích Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
 29. Tại sao Nguyễn Khoa Điềm lại viết “Trong anh và em hôm nay đều có một phần Đất Nước?” Đoạn thơ đã đem đến những gì để làm phong phú thêm “phần Đất Nướ
 30. Cảm nhận về hai đoạn thơ "Bên kia sông Đuống" của Hoàng Cầm và "Đất nước" của Nguyễn Khoa Điềm
 31. Bình giảng đoạn thơ sau trong Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm: Những người vợ nhớ chồng ... Những cuộc đời đã hóa núi sông ta
 32. Bình giảng đoạn thơ “Trong anh và em hôm nay ... Làm nên Đất Nước muôn đời” trong đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm
 33. Phân tích đoạn trích Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm
 34. Cảm nhận vẻ đẹp của hai đoạn thơ trong Tây Tiến (Quang Dũng) và Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm).
Đất nước - Nguyễn Đình Thi
 1. Phân tích 9 câu đầu bài thơ Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm - Ngữ Văn 12
 2. Phân tích cảm hứng trong bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi
 3. Phân tích “Đất Nước” của Nguyễn Đình Thi để thấy rõ những cảm hứng về đất nước của nhà thơ
Sóng - Xuân Quỳnh
 1. Về bài thơ Sóng - Xuân Quỳnh, có ý kiến cho rắng: "Đó là cái tôi giàu khát vọng sống, khát vọng yêu chân thành". Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên
 2. Cảm nhận về khổ thơ thứ 5 trong bài thơ Sóng - Xuân Quỳnh
 3. Cảm nhận về bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
 4. Hình tượng “sóng và “em” trong bài “Sóng” - Xuân Quỳnh
 5. Phân tích bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh
 6. Ý nghĩa nhan đề bài thơ Sóng
 7. Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
 8. Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
 9. Trình bày cảm nhận của em về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh
 10. Bình giảng khổ thơ 5, 6 trong bài “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh
 11. Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua hình tượng sóng
 12. Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
 13. Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. Anh ( chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ này?
 14. Phân tích bài thơ Sóng - Xuân Quỳnh
 15. Phân tích bài thơ Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh
 16. Phân tích bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh
 17. Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
 18. Phân tích bài thơ Sóng để làm nổi bật rõ quan điểm về tình yêu của Xuân Quỳnh trong bài thơ này
 19. Phân tích 3 khổ thơ cuối trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
 20. Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
 21. Cảm nhận của anh (chị) về bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
 22. Cảm nhận về đoạn thơ sau trích trong bài thơ sóng của Xuân Quỳnh: "Con sóng dưới lòng sâu…Cả trong mơ còn thức"
 23. Cảm nhận về bài thơ Sóng - Xuân Quỳnh
 24. Hình tượng sóng và em trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
 25. Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
 26. Những sáng tạo nghệ thuật của Xuân Quỳnh trong bài thơ Sóng
 27. Phân tích hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh để cảm nhận về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ
 28. Hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh
 29. Bình giảng hai khổ thơ 5, 6 của bài thơ Sóng – Xuân Quỳnh
 30. Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến sau: “Bài thơ Sóng thể hiện quan niệm rất mới mẻ và hiện đại của Xuân Quỳnh về tình yêu”.
 31. Phân tích khổ thơ 3,4,5 để làm nổi rõ sức gợi cảm phong phú, bất ngờ của hình tượng sóng trong sự liên hệ, đối sánh với nhân vật trữ tình em trong bài
 32. Trình bày cảm nhận về đoạn thơ trong bài "Sóng" của Xuân Quỳnh và "Vội vàng" của Xuân Diệu
 33. Bằng cảm nhận về tình yêu của người phụ nữ trong bài thơ “Sóng” hãy liên hệ tình yêu của tuổi trẻ hiện nay
 34. Hình tượng sóng và em trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
 35. Cảm nhận về bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
Đàn ghita của Lorca - Thanh Thảo
 1. Phân tích nghệ thuật ngôn từ trong bài thơ Đàn ghi-ta của Lor-ca
 2. Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng Lor-ca
 3. Ý nghĩa hình tượng tiếng đàn trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca
 4. Cảm nhận về đoạn thơ: "Không ai chôn cất tiếng đàn ...đáy giếng" - trích Đàn ghita của Lorca
 5. Cảm nhận của anh (chị) về bài thơ Đàn ghi-ta của Lor-ca
 6. Phân tích bài thơ ‘Đàn ghi-ta của Lor-ca" - Thanh Thảo
 7. Ý nghĩa lời đề từ “Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn”
 8. Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ Đàn ghi-ta của Lor-ca - Thanh Thảo
 9. Tìm hiểu bài thơ Đàn Ghi-ta của Lor-ca – Thanh Thảo
 10. Phân tích chi tiết bài thơ “Đàn ghi-ta của Lor-ca” - Thanh Thảo
 11. Ý nghĩa nhan đề Đàn ghi-ta của Lor-ca
 12. Phân tích bài thơ Đàn ghi-ta của Lor-ca - Thanh Thảo
 13. Phân tích giá trị nghệ thuật của khổ thơ 2, 3 trong bài Đàn ghi-ta của Lor-ca - Thanh Thảo: "Tây Ban Nha...tiếng ghi-ta ròng ròng máu chảy"
 14. Nêu cảm nhận của em về hình tượng Lor-ca trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo
 15. Phân tích hình tượng trung tâm xuyên suốt trong bài thơ Đàn Ghi la của Lor-ca của Thanh Thảo
 16. Cảm nhận về đoạn thơ sau :"Không ai chôn cất tiếng đàn ... Long lanh trong đáy giếng" trích Đàn ghita của Lorca
 17. Sự sáng tạo, cách tân của Thanh Thảo trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca
 18. Cảm nhận đoạn thơ: “Không ai chôn cất tiếng đàn ... Long lanh trong đáy giếng”
 19. Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng người nghệ sĩ tự do Lor-ca
 20. Suy nghĩ của anh (chị) về cái chết oan khuất của Lor-ca trong bài thơ "Đàn ghi ta của Lor-ca"
 21. Hãy nêu cảm nhận về bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca của nhà thơ Thanh Thảo
 22. Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng nhân vật Lor-ca
 23. Phân tích bài thơ Đàn ghi-ta của Lor-ca - Thanh Thảo
 24. Hãy phân tích giá trị nghệ thuật trong hai khổ thơ sau đây trong bài Đàn ghi-ta của Lor-ca: "Tây Ban Nha....tiếng ghi-ta ròng ròng máu chảy"
 25. Cảm nhận về bài thơ “Đàn ghi-ta của Lor-ca” của Thanh Thảo
 26. Phân tích bài thơ Đàn ghi-ta của Lor-ca – Thanh Thảo
 27. Phân tích bài thơ Đàn ghi-ta của Lor-ca - Thanh Thảo
 28. Phân tích cảm hứng từ cái chết bi thảm của nhà thơ lớn Tây Ban Nha trong bài thơ Đàn Ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo
Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân
 1. Cảm nhận về hình tượng người lái đò qua bài tùy bút Người lái đò sông Đà - Ngữ Văn 12
 2. Vẻ đẹp của ông lái đò trong thiên tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân
 3. Cảm nhận về đoạn “Thuyền tôi trôi trên sông Đà... trên dòng trên”
 4. Hình tượng người lái đò qua bài tùy bút Người lái đò Sông Đà
 5. Phân tích phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân qua tùy bút Người lái đò sông Đà
 6. Sự độc đáo trong phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân trong bài “Người lái đò sông Đà"
 7. Sông Đà - cái mốc quan trọng trong quá trình sáng tác của Nguyễn Tuân sau Cách mạng tháng Tám
 8. Vẻ đẹp trữ tình của hình tượng dòng sông qua tác phẩm “Người lái đò sông đà”- Nguyễn Tuân và “Ai đã đặt tên cho dòng sông” – Hoàng Phủ Ngọc Tường
 9. So sánh cảnh cho chữ trong Chữ người tử tù và cảnh vượt thác trong Người lái đò sông Đà
 10. Phân tích tùy bút “Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân
 11. Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân
 12. Phân tích hình ảnh con sông Đà trong tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân
 13. Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà
 14. Hình ảnh con sông Đà trong bài tùy bút Người lái đò sông Đà
 15. Hình tượng người lái đò trong tuỳ bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân
 16. Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng người lái đò sông Đà
 17. So sánh hình tượng người lái đò và nhân vật Huấn Cao
 18. Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà
 19. Phân tích nghệ thuật miêu tả thiên nhiên và con người trong tùy bút Người lái đò Sông Đà
 20. Phân tích hình tượng người lái đò qua bài tùy bút Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân
 21. Phân tích hình tượng con Sông Đà trong bài tùy bút Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân
 22. Phân tích nhân vật người lái đò trong Người lái đò sông Đà để làm sáng tỏ phong cách tài hoa, độc đáo của Nguyễn Tuân
 23. Phân tích hình tượng nhân vật ông lái đò trong bài tùy bút "Người lái đò Sông Đà" của Nguyễn Tuân
 24. Bình giảng đoạn văn sau trong Người lái đò Sông Đà: "Thuyền tôi trôi trên sông Đà... mình dây cổ điển trên dòng trên"
 25. Phân tích nét tính cách hung bạo của con sông Đà
 26. Chứng minh rằng con người trong Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân là ông lái đò tài năng
 27. Đặc điểm phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân trong tùy bút Người lái đò sông Đà
 28. Suy nghĩ của anh (chị) về nhận định sau: "Tùy bút Người lái đò sông Đà là vẻ đẹp và sức sống của Tây Bắc, con người Tây Bắc được tái hiện bằng một tấm
 29. Chứng minh rằng thiên nhiên trong Người lái đò sông Đà cuả Nguyễn Tuân là con sông Đà “trữ tình”
 30. Chứng minh rằng con người trong Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân là ông lái đò tài hoa
 31. Phân tích hình tượng người lái đò qua bài tùy bút Người lái đò Sông Đà
 32. Cảm nhận về hình tượng con sông Đà trong thiên tùy bút Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân
 33. Hình tượng Người lái đò sông Đà
 34. Có ý kiến cho rằng: “Ông lái đò là một nghệ sĩ tài hoa”. Ý kiến khác thì nhấn mạnh: “Ông lái đò là một người lao động bình thường”. Suy nghĩ của anh (
 35. Giới thiệu vắn tắt sự nghiệp văn học của Nguyễn Tuân
Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường
 1. Phẩm chất của dòng sông Hương qua tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông
 2. Chứng minh nét riêng trong lối viết kí của Hoàng Phủ Ngọc Tường qua tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông
 3. Anh chị hãy phân tích bài “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường
 4. Hướng dẫn ôn tập tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông” – Hoàng Phủ Ngọc Tường
 5. Cái tôi của Hoàng Phủ Ngọc Tường trong Ai đã đặt tên cho dòng sông
 6. Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường
 7. Phân tích bài kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc TườngVẻ đẹp của sông Hương
 8. Vẻ đẹp của dòng sông Hương qua tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông
 9. Hình tượng dòng sông Hương trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông
 10. Phân tích vẻ đẹp của con sông Hương trong bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông?
 11. Phân tích bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoảng Phủ Ngọc Tường
 12. Cảm nhận của anh (chị) về tác phẩm bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoảng Phủ Ngọc Tường
 13. Suy nghĩ về vẻ đẹp của dòng sông Hương trong bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông?
 14. Phân tích ý nghĩa nhan đề bài thơ Ai đã đặt tên cho dòng sông?
 15. Phân tích hành trình đi tìm vẻ đẹp của sông Hương ở vùng đồng bằng và nơi con sông chảy vào thành phố trong bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông?
 16. Phân tích hành trình đi tìm vẻ đẹp của dòng sông Hương nơi đầu nguồn
 17. Phân tích bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường
 18. Vẻ đẹp của dòng sông Hương từ đoạn "Sông Hương rời khỏi kinh thành ra đi"
 19. Phân tích tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường
 20. Vẻ đẹp của dòng sông Hương từ ngoại ô Kim Long đến Cồn Hến
 21. Chất thơ trong bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường
 22. Vẻ đẹp của dòng sông Hương ở thượng nguồn trong bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông?
 23. Nét đặc trưng của dòng sông Hương khi chảy vào thành phố trong bút kí Ai đặt tên cho dòng sông?
 24. Vẻ đẹp của con Sông Hương từ ngã ba Tuần đến chân đồi Thiên Mụ trong bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài
 1. Phân tích sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người trong đoạn Mị cứu A Phủ và Tràng đưa Thị về nhà làm vợ
 2. Nét đặc sắc của Tô Hoài và Kim Lân trong việc thể hiện vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong hai truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” và “Vợ nhặt”
 3. Cắt dây trói cứu A Phủ, Mị cũng đã cắt dây trói buộc cuộc đời mình với nhà Pá Tra
 4. Sức sống tiềm tàng ở nhân vật Mị
 5. Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ
 6. Diễn biến tâm trạng của Mị trong " đêm tình mùa xuân" (Vợ chồng A Phủ)
 7. Tóm tắt truyện ngắn Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài
 8. Phân tích giá trị hiện thực của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ
 9. Ý nghĩa chi tiết tiếng sáo trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ
 10. Ý nghĩa chi tiết căn buồng nơi Mị ở
 11. Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài
 12. Tâm trạng và hành động của Mị trong đêm cứu A Phủ
 13. Giá trị hiện thực, nhân đạo và giá trị nghệ thuật trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ
 14. Phân tích tác phẩm Vợ chồng A phủ của Tô Hoài
 15. Giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ
 16. Sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ
 17. Phân tích diễn biến tâm lí của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân
 18. Hãy chứng minh nhận định: Nhân vật Mị là một thành công của Tô Hoài trong việc xây dựng con người thức tỉnh
 19. Sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ
 20. Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo cúa tác phẩm Vợ chồng A Phủ
 21. Phân tích đoạn trích: “Trong bóng tối, Mị đứng im lặng... nghĩ mình không bằng con ngựa.”
 22. Phân tích nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài
 23. Phân tích diễn biến tâm lí của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân
 24. Nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ là một thành công của Tô Hoài trong việc xây dựng con người thức tỉnh. Hãy chứng minh nhận định ấy
 25. Giá trị nhân văn của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ
 26. Phân tích truyện ngắn Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài
 27. Hãy phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A phủ - Tô Hoài
 28. Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài)
 29. Phân tích nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài
 30. “Trong bóng tối, Mị đứng im lặng…không bằng con ngựa”. Phân tích đoạn văn trên, nêu rõ cảm nhận về nhân vật Mị và về ngòi bút miêu tả tinh tế, sâu sắc
 31. Phân tích nhân vật Mị và A Phủ giai đoạn ở Hồng Ngài trong Vợ chồng A Phủ để làm nổi bật giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm
 32. Qua hai nhân vật Mị và A Phủ, hãy nêu giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ
 33. Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài
 34. Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ
 35. Phân tích hình tượng nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài
 36. Qua cuộc đời của hai nhân vật trung tâm Mị và A Phủ, hãy tìm hiểu giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài
 37. Phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài
 38. Diễn biến tâm lý của Mị khi nghe tiếng sáo trong đêm “tình xuân” – Vợ chồng A Phủ
 39. Phân tích diễn biến tâm trạng Mị trong đêm cởi trói cho A Phủ
 40. Giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực của hai tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” và “Vợ nhặt”
 41. Phân tích hai nhân vật Mị và A Phủ từ đó làm rõ giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài
 42. Sức sống tiềm tàng trong nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ
Vợ nhặt - Kim Lân
 1. Phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân
 2. Phân tích nhân vật Tràng trong Vợ Nhặt
 3. Phân tích nhân vật Thị trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân
 4. Ý nghĩa chi tiết bát cháo cám trong Vợ nhặt
 5. Nghệ thuật đặc sắc của truyện ngắn “Vợ Nhặt”
 6. Tóm tắt truyện ngắn Vợ nhặt - Kim Lân
 7. Phân tích nhân vật người vợ nhặt, từ đó làm nổi bật lên số phận của người nông dân Việt trước Cách mạng
 8. Phân tích tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặt
 9. Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ nhặt - Kim Lân
 10. Phân tích các nhân vật trong truyện ngắn Vợ nhặt để làm sáng tỏ tâm sự của Kim Lân: “Những người đói, họ không nghĩ đến cái chết, mà nghĩ đến cái sống
 11. Ý nghĩa tình huống truyện trong Vợ nhặt - Kim Lân
 12. Cảm nhận của anh (chị) về ngọn lửa tình người thắp lên giữa đêm đen cuộc sống trong truyện ngắn Vợ nhặt – Kim Lân
 13. Phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn Vợ nhặt - Kim Lân
 14. Ý nghĩa nhan đề và tình huống truyện trong Vợ nhặt
 15. Giá trị hiện thực và nhân đạo trong Vợ nhặt
 16. Phân tích nhân vật Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân
 17. Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt - Kim Lân
 18. Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong Vợ nhặt và người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa
 19. Phân tích nhân vật người vợ nhặt để làm nổi bật lên số phận của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám
 20. Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện “Vợ nhặt”
 21. Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân
 22. Phân tích các nhân vật trong Vợ nhặt của Kim Lân
 23. Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân
 24. Phân tích tác phẩm ‘Vợ nhặt’ của Kim Lân
 25. Phân tích diễn biến tâm trạng bà cụ Tứ trong truyện “Vợ nhặt”
 26. Phân tích nhân vật Tràng trong Vợ Nhặt của Kim Lân
 27. Phân tích tình huống truyện độc đáo trong Vợ Nhặt - Kim Lân
 28. Phân tích giá trị độc đáo của tình huống mà Kim Lân đã tạo dựng trong tác phẩm Vợ nhặt
 29. Phân tích tình huống truyện Vợ nhặt của Kim Lân, từ đó nêu lên giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm
 30. Phân tích giá trị hiện thực trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân
 31. Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân
 32. Phân tích bối cảnh nhặt vợ trong truyện Vợ nhặt của Kim Lân
 33. Phân tích hình ảnh gia đình có người vợ nhặt trong truyện “Vợ nhặt” của Kim Lân
 34. Phân tích nghệ thuật dựng truyện trong truyện "Vợ nhặt" của Kim Lân.
 35. Một trong những sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của Kim Lân trong truyện ngắn "Vợ nhặt" là đã xây dựng được một tình huống truyện độc đáo và hấp dẫn. Hãy
 36. Phân tích chi tiết bát cháo hành trong truyện "Chí Phèo" và bát cháo cám trong "Vợ nhặt"
 37. Phân tích nghệ thuật xây dựng hai chân dung phụ nữ điển hình trong truyện “Vợ nhặt” của Kim Lân
 38. Ý nghĩa tư tưởng và nét đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn Vợ nhặt
 39. Sự sống đối mặt với cái chết trong Vợ nhặt của Kim Lân
 40. Phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn “Vợ nhặt” - Kim Lân
 41. Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân
 42. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của truyện ngắn Vợ nhặt – Kim Lân
 43. Phân tích tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân
 44. Phân tích tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân
 45. Hãy phân tích truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân để làm nổi bật giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn này
 46. Có ý kiến cho rằng: Một trong những sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của Kim Lân trong truyện ngắn Vợ nhặt là xây dựng một tình huống truyện độc đáo và hấp
 47. Phân tích tình huống nhặt vợ trong truyện Vợ nhặt của Kim Lân, từ đó nhận xét về thái độ của nhà văn đối với con người và thực trạng xã hội đương thời
Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
 1. Vẻ đẹp của hai nhân vật Tnú trong "Rừng xà-nu" và Việt trong truyện "Những đứa con trong gia đình"
 2. Bình giảng đoạn văn : “Làng ở trong tầm đại bác.... tới chân trời ”
 3. Nét tính cách tiêu biểu của nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu
 4. Cảm nhận về nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu
 5. Ý nghĩa của nhan đề và hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu
 6. Rừng xà nu cho ta thấy rõ sức sông bất diệt của thiên nhiên và con người Tây Nguyên
 7. Vẻ đẹp của hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu
 8. Vẻ đẹp của hình tượng các nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng
 9. Những điểm chung và riêng ở các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít
 10. Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
 11. Tóm tắt truyện ngắn Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành
 12. Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu
 13. So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 14. Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú và nhân vật Việt
 15. Ý nghĩa của câu nói “Chúng nó đã cầm súng thì mình phải cầm giáo” của cụ Mết
 16. Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành
 17. Hình tượng cây xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành
 18. Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành
 19. Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
 20. "Nhân vật trong Rừng xà nu đều là những người con kiên cường bất khuất trong công cuộc chống Mĩ cứu nước." Phân tích các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít để
 21. Phân tích nhân vật Tnú - một dũng sĩ phi thường của làng Xô Man thời kháng chiến chống Mĩ
 22. Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành
 23. Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành
 24. Vẻ đẹp của các nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành
 25. Ý nghĩa câu nói của Cụ Mết
 26. Ý nghĩa đôi bàn tay Tnú khi bị thằng Dục tẩm nhựa xà nu đốt
 27. Phân tích ý nghĩa hình tượng cây xà nu
 28. Phân tích hình tượng cây xà nu trong Rừng xà nu
 29. Phân tích hình tượng nhân vật Tnú
 30. Phân tích nhân vật Tnú để làm rõ hình tượng người anh hùng cách mạng
 31. Tính sử thi của tác phẩm Rừng xà nu
 32. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú
 33. Phân tích hình tượng rừng xà nu
 34. Hình tượng cây xà nu trong “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành
 35. Tính sử thi của tác phẩm Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
 36. Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành
 37. So sánh Tnú và Việt – Cụ Mết và chú Năm
 38. Chất sử thi trong truyện ngắn Rừng xà nu
 39. Phân tích nhân vật Tnú trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành
 40. Chủ nghĩa anh hùng qua Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình
 41. Chứng minh Rừng xà nu là bản anh hùng ca của người Tây Nguyên
 42. Phân tích hình tượng cây xà nu trong Rừng xà nu
 43. Phân tích hình tượng nhân vật Tnú
 44. Phân tích tính sử thi trong truyện “Rừng xà nu”
 45. Phân tích tác phẩm Rừng xà nu
 46. Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành. Nhận xét ngắn gọn về nghệ thuật miêu tả cây xà nu của nhà văn
Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi
 1. Suy nghĩ của em về ý kiến: "nhân vật Việt và Chiến trong Những đứa con trong gia đình” vừa có những nét giống nhau lại vừa có những nét khác nhau
 2. Qua nhân vật Chiến và Việt trong tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi hãy làm sáng tỏ nhận định
 3. Ấn tượng về tính cách của các nhân vật Việt, Chiến, chú Năm
 4. Phân tích những đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình
 5. Phân tích tác phẩm Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi
 6. Điểm giống và khác nhau của hai nhân vật Việt và Chiến trong Những đứa con trong gia đình
 7. Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình
 8. Cảm nhận về tác phẩm ‘Những đứa con trong gia đình’ của Nguyễn Thi
 9. Ý nghĩa của những hình ảnh cuối tác phẩm Những đứa con trong gia đình
 10. Ý nghĩa câu hò của chú Năm trong tác phẩm “Những đứa con trong gia đình”
 11. Tóm tắt tác phẩm Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi
 12. Ý nghĩa giọng hò chú Năm
 13. Ý nghĩa nhan đề Những đứa con trong gia đình
 14. Ý nghĩa chi tiết khiêng bàn thờ má
 15. Ý nghĩa cuốn sổ gia đình
 16. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi
 17. Vẻ đẹp con người Nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ qua tác phẩm Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi
 18. Phân tích điểm giống và khác nhau giữa hai chị em Việt – Chiến trong truyện “Những đứa con trong gia đình”
 19. Ý kiến của anh (chị) về vấn đề: “Trong thiên truyện của Nguyễn Thi quả đã có 1 dòng sông truyền thống liên tục chảy từ những lớp người đi trước: tổ ti
 20. Phân tích nhân vật Việt và Chiến trong “Những đứa con trong gia đình”
 21. Phân tích giá trị hiện thực của Những đứa con trong gia đình
 22. Phân tích truyện Những đứa con trong gia đình
 23. Phân tích tư tưởng của Nguyễn Thi được thể hiện qua lời nói của nhân vật chú Năm
 24. Hãy phân tích hình tượng nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi
 25. Phân tích những điểm giống nhau và khác nhau của hai nhân vật Việt và Chiến trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 26. Có ý kiến cho rằng: “Nguyễn Thi là nhà văn của những người nông dân Nam Bộ” trong thời kì ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mĩ. Hãy làm sáng tỏ nhận
 27. Màu sắc Nam Bộ trong truyện Những đứa con trong gia đình của tác giả Nguyễn Thi
 28. Phân tích những điểm giống nhau và khác nhau của hai nhân vật Việt và Chiến trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 29. Phân tích truyện Những đứa con trong gia đình
 30. Phân tích truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 31. Hãy phân tích tâm lí và tính cách nhân vật Chiến
 32. Phân tích tâm lí, tính cách nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 33. Điểm giống và khác nhau trong tâm lí tính cách của hai nhân vật Việt và Chiến trong truyện Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 34. Phân tích hình tượng hai nhân việt Chiến và Việt
 35. Phân tích nét đặc sắc về tầm khái quát nghệ thuật đồng hiện trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 36. Phân tích chất Nam Bộ thể hiện ở tính cách và ngôn ngữ các nhân vật Chiến, Việt và chú Năm trong Những đứa con trong gia đình
 37. Đoạn kể lại hai chị em Việt, Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi bên nhà chú Năm gây cho người đọc nhiểu xúc động trong Những đứa con trong gia đình. Hãy
 38. So sánh và đưa ra nhận xét về những điểm giống nhau, khác nhau trong tâm lí, tính cách của hai nhân vật Việt - Chiến trong Những đứa con trong gia đìn
 39. Phân tích tâm lí và tính cách nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 40. Phân tích tâm lí, tính cách nhân vật Chiến trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 41. Phân tích truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 42. Đoạn kể lại hai chị em Việt, Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi bên nhà chú Năm trong đoạn trích Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi gây cho ngư
 43. Phân tích chất Nam Bộ thể hiện ở tính cách và ngôn ngữ các nhân vật Chiến, Việt và chú Năm trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 44. Em hãy phân tích nét đặc sắc về tầm khái quát nghệ thuật đồng hiện trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình
 45. Truyện ngắn Những đứa con trong gia đình là sáng tác xuất sắc của nhà văn Nguyễn Thi về những người nông dân Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ lâ
 46. Phân tích truyện Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 47. Phân tích những điểm giống nhau và khác nhau của hai nhân vật Việt và Chiến trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 48. Màu sắc Nam Bộ trong truyện Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 49. Có ý kiến cho rằng: Nguyễn Thi là nhà văn của những người nông dân Nam Bộ trong thời kì ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mĩ. Qua truyện ngắn Những đ
 50. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu
Dọn về làng - Nông Quốc Chấn
 1. Phân tích bài thơ Dọn về làng của Nông Quốc Chấn
Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
 1. Cách nhìn cuộc sống và con người của Nguyễn Minh Châu trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa
 2. Nêu suy nghĩ về hai ý kiến về nhân vật Phùng trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu
 3. Tình huống truyện và ý nghĩa giáo dục của Chiếc thuyền ngoài xa
 4. Phân tích Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu
 5. Cảm nhận về nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa
 6. Bình giảng tác phẩm ‘Chiếc thuyền ngoài xa’ của Nguyễn Minh Châu
 7. Phân tích tình huống truyện “Chiếc thuyền ngoài xa”
 8. Trình bày ý nghĩa nhan đề tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”
 9. Tóm tắt truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu
 10. Phân tích giá trị nhân đạo của tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”
 11. Cách khám phá đời sống mới mẻ của Nguyễn Minh Châu qua truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”
 12. Phân tích ý nghĩa nhan đề tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”
 13. So sánh cách nhìn nghệ thuật của hai nhân vật: Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa và Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
 14. Ý nghĩa bãi xe tăng hỏng trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu
 15. Nét đặc sắc nghệ thuật trong Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
 16. Phân tích đoạn văn: "Đẩu gật đầu. Anh đứng dậy…toàn ăn cây xương rồng luộc chấm muối" trong Chiếc thuyền ngoài xa để thấy lòng hi sinh cao cả của ngườ
 17. Những đổi mới trong cách nhìn hiện thực cuộc sống của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa
 18. Phân tích nhân vật người đàn bà trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu
 19. Cách nhìn nhận cuộc sống và con người của Nguyễn Minh Châu trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa
 20. Những giá trị về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu
 21. Hãy phân tích đoạn văn trong truyện ngắn Chiếc thuyến ngoài xa của Nguyễn Minh Châu để thấy lòng hi sinh cao cả của người phụ nữ bị chồng hành hạ
 22. Những đổi mới trong cách nhìn hiện thực cuộc sống của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa
 23. Về nhân vật người đàn bà trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu
 24. Cách nhìn hiện thực cuộc sống của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa
 25. Quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu qua Chiếc thuyền ngoài xa
 26. Phân tích hình tượng chiếc thuyền ngoài xa
 27. Phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống truyện trong Chiếc thuyền ngoài xa
 28. Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong “Chiếc thuyền ngoài xa”
 29. Hóa thân vào nhân vật Phùng để kể lại truyện Chiếc thuyền ngoài xa
 30. Phân tích nhân vật người đàn bà trong Chiếc thuyền ngoài xa
 31. Truyện Chiếc thuyền ngoài xa, nhân vật nào đã để lại cho anh, chị ấn tượng sâu sắc nhất ? Anh, chị hãy hoá thân vào nhân vật, giãi bày những tình cảm,
 32. Ý nghĩa tấm ảnh chiếc thuyền ngoài xa
 33. Anh (chị) hãy phân tích nhân vật Phùng trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa ” của Nguyễn Minh Châu
 34. Phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu
 35. Ý nghĩa nhan đề Chiếc thuyền ngoài xa
 36. Hình tượng tác giả trong “Chiếc thuyền ngoài xa”
 37. Phân tích những nghịch lý xảy ra trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa
 38. Phân tích nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa
 39. Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa
 40. Hãy tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực trong gia đình hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Tình trạng đó gâ
 41. Phân tích tình huống truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu
 42. Những giá trị về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu
Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ
 1. Cảm nghĩ của anh (chị) sau khi đọc đoạn trích hồn Trương Ba da hàng thịt
 2. Phân tích quan niệm “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”
 3. Hãy chỉ ra quan niệm khác nhau của Trương Ba và Đế Thích
 4. Phân tích cuộc đối thoại của Trương Ba với gia đình (vợ, con, cháu)
 5. Cảm nhận về vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ
 6. Phân tích và nêu cảm nghĩ về trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ
 7. Thông điệp Lưu Quang Vũ gửi đến người đọc qua Hồi 7 vở kịch Hổn Trương Ba, da hàng thịt
 8. Phân tích trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ để làm rõ tư tưởng và ý nghĩa phê phán của vở kịch
 9. Tại sao vợ Trương Ba lại đòi bỏ nhà đi? Tìm lời giải đáp câu hỏi bằng cách phân tích đoạn trích sau: "Vợ Trương Ba: cái Gái chưa về hả ông ... Hồn Trư
 10. Hàm ý nhà viết kịch Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm qua đối thoại hồn Trương Ba và xác anh hàng thịt
 11. Trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt, nhà văn Lưu Quang Vũ có viết: “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi t
 12. Phân tích đoạn trích vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”
 13. Tại sao Trương Ba không chấp nhận sống trong thân xác cu Tị?
 14. Tóm tắt Hồn Trương Ba da hàng thịt
 15. Phân tích bi kịch và cuộc đấu tranh bảo vệ những phẩm tính cao quý , khát vọng hoàn thiện nhân cách của hồn Trương Ba trong đoạn trích Hồn Trương Ba ,
 16. Ý nghĩa của màn kết vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt
 17. Triết lý sống trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt
 18. Phân tích hoàn cảnh trớ trêu mà nhân vật Hồn Trương Ba đã rơi vào từ khi phải trú ngụ trong thân xác anh hàng thịt
 19. Hãy viết một bài văn ngắn trình bày tóm tắt diễn biến của tình huống kịch trong đoạn trích vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ
 20. Trình bày suy nghĩ của anh(chị) về quyết định dứt khoát của nhân vật Hồn Trương Ba với Đế Thích cho cu Tị được sống lại và mình được chết hẳn, chứ khô
 21. Phân tích ý nghĩa sâu xa của lời thoại trong vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ
 22. Trình bày suy nghĩ về đoạn trích trong vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt: "Đế Thích: Ông Trương Ba ... vĩnh biệt vợ con"
 23. Tại sao vợ của Trương Ba lại đòi bỏ nhà ra đi? Thử tìm lời giải đáp cho câu hỏi ấy bằng cách phân tích đoạn trích dưới đây. "Hồn Trương Ba bần thần …
 24. Phân tích trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ để làm rõ tư tưởng và ý nghĩa phê phán của vở kịch
 25. Thông điệp Lưu Quang Vũ gửi đến người đọc qua Hồi 7 vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt
 26. Phân tích và nêu cảm nghĩ về trích đoạn kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ
 27. Cảm nhận về đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt
Một người Hà Nội - Nguyễn Khải
 1. Phân tích câu trả lời của bà Hiền:“Tao đau đớn mà bằng lòng, vì tao không muốn nó sống bám vào sự hi sinh của bạn bè. Nó dám đi cũng là biết tự trọng"
 2. Nhận xét về giọng điệu trần thuật và nghệ thuật xây dựng nhân vật của Nguyễn Khải trong Một người Hà Nội
 3. Nêu cảm nghĩ về nhân vật tôi, Dũng, những thanh niên Hà Nội trong tác phẩm Một người Hà Nội
 4. Nhận xét về tính cách cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội
 5. Cảm nghĩ về tác phẩm ‘Một người Hà Nội’ của Nguyễn Khải
 6. Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội của Nguyễn Khải
 7. Phân tích Một người Hà Nội - Nguyễn Khải
 8. Ý nghĩa nội dung của đoạn trích: "Bên ngoài trời rét, mưa cây lả lướt …cư xử với nhau ở ngoài đường là đủ rõ" trong truyện ngắn Một người Hà Nội
 9. Phân tích nhân vật cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải
 10. Vẻ đẹp của nhân vật bà Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải
 11. Vẻ đẹp của nhân vật bà Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải
 12. Phân tích nhân vật cô Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải
 13. Phân tích nội dung đoạn trích: "Bên ngoài trời rét ... cư xử với nhau ở ngoài đường là đủ rõ" - Một người Hà Nội
 14. Phân tích vẻ đẹp của người Hà Nội qua nhân vật bà Hiền trong tác phẩm “Một người Hà Nội” - Nguyễn Khải
 15. Phân tích tính cách nhân vật cô Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải
 16. Cảm nhận về nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải
 17. Phân tích nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội của Nguyễn Khải
Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
 1. Hãy nêu nội dung bài thơ Tiếng hát con tàu và giải thích ý nghĩa nhan đề đó của bài thơ. Em hãy bình giảng khổ thơ được lấy là đề từ của bài thơ
 2. Nội dung bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên và giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ. Bình giảng khổ thơ được lấy làm đề từ cho bài thơ
 3. Giải thích ý nghĩa nhan đề bài thơ Tiếng hát con tàu, bình giảng khổ thơ đề từ
 4. Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: "Con gặp lại nhân dân …gặp cánh tay đưa"
 5. Phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên
 6. Hãy phân tích khổ thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: "Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng? ... Khi lòng ta đã hóa những con tàu"
 7. Tìm hiểu về cuộc đời và phong cách thơ Chế Lan Viên
 8. Phân tích đoạn thơ: "Con gặp lại nhân dân ...con nhớ mãi ơn nuôi" để thấy tình cảm của Chế lan Viên với nhân dân
 9. Bình giảng khổ thơ sau đây trong bài thơ Tiếng hát con tàu: "Con gặp lại nhân dân ...gặp cánh tay đưa"
 10. Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan viên: "Con gặp lại nhân dân….bỗng gặp cánh tay đưa"
 11. Bình giảng đoạn thơ: "Nhớ bản….đất lạ hóa quê hương" trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên
 12. Hãy nêu nội dung bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên và giải thích ý nghĩa nhan để của bài thơ. Bình giảng khổ thơ được lấy làm đề từ cho bài t
 13. Phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên
 14. Giải thích ý nghĩa nhan đề bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên và bình giảng khổ thơ đề từ
 15. Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: "Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ ... Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh t
 16. Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tiếng hát con tàu: "Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ ... Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa"
 17. Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: "Nhớ bản sương giăng ... đất đã hóa tâm hồn"
 18. Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: "... Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ ... Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương"
 19. Hãy bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: "Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ...Tình yêu làm đất lạ hóa quê hươn
Thuốc - Lỗ Tấn
 1. Tóm tắt truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn
 2. Ý nghĩa nhan đề “Thuốc” - Lỗ Tấn
 3. Phân tích hình ảnh "Đường mòn" và "Vòng hoa trong" Thuốc của Lỗ Tấn
 4. Phân tích Thuốc của Lỗ Tấn
 5. Phân tích những nét độc đáo trong “Thuốc” của Lỗ Tấn
Số phận con người - Sô-lô-khốp
 1. Tóm tắt phần trích giảng truyện ngắn Số phận con người
 2. Phân tích nhân vật Xôcôlốp trong Số phận con người
 3. Nhân vật Xôcôlốp trong Số phận con người
Ông già và biển cả - Hê-minh-uê
 1. Tóm tắt truyện Ông già và biển cả
 2. Phân tích ngắn gọn cảnh “đương đầu với đàn cá dữ”
 3. Phân tích tác phẩm Ông già và biển cả của Hê-minh-uê
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook