Ngày, tháng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Đọc tên các ngày trong tháng
  • Cách xem lịch và đọc được thông tin về thứ, ngày, tháng trên một tờ lịch tháng.
II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Xác định tháng cho trước có bao nhiêu ngày ?

Em quan sát tờ lịch tháng đã cho và kiểm tra ngày cuối cùng trong tháng, đó chính là số ngày của tháng đó.
Ví dụ: Trong tờ lịch tháng \(4\) dưới đây thì tháng đó có \(30\) ngày, ngày cuối cùng đó là thứ tư.
ngay-thang-1-png.4368


Dạng 2: Xác định ngày, tháng cho trước là thứ mấy trong tờ lịch tháng.
  • Bước 1: Mở tờ lịch đúng theo tháng, năm đã cho.
  • Bước 2: Tìm đến ngày cho trước và dóng thẳng lên cột thứ.
Từ đó em tìm được thứ tương ứng với ngày, tháng cho trước.

Ví dụ: Trong tờ lịch tháng \(4\)dưới đây, ngày \(13\) tháng \(4\) là thứ mấy trong tuần ?
ngay-thang-2-png.4369

  • Em xác định ngày \(13\) tháng \(4\) trên tờ lịch
  • Dóng thẳng cột thứ và xác định được thứ cần tìm.
Vậy ngày \(13\) tháng \(4\) là chủ nhật.

Dạng 3: Từ thứ, ngày, tháng cho trước, xác định ngày, tháng của các thứ trong tuần trước hoặc tuần sau.
  • \(1\) tuần = \(7\) ngày
  • Cách 1: Em có thể tìm thứ, ngày, tháng của dạng này bằng cách quan sát trên tờ lịch.
  • Cách 2: Từ thứ, ngày, tháng cho trước, để tìm ngày , tháng, cùng thứ đó nhưng của tuần sau hoặc tuần trước thì em tăng hoặc giảm \(7\) ngày.
Ví dụ:
ngay-thang-3-png.4370

Ngày \(13\) tháng \(4\) của tờ lịch trên là chủ nhật tuần này. Hỏi chủ nhật tuần sau là ngày bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải
Cách 1:
- Tìm đến ngày \(13\) tháng \(4\)trên tờ lịch.
- Dóng thẳng đến tuần sau để xác định ngày.
ngay-thang-4-png.4371

Vậy chủ nhật tuần này là ngày \(13\) tháng \(4\) thì chủ nhật tuần sau là ngày \(20\) tháng \(4\).

Cách 2:
Chủ nhật tuần này là ngày \(13\) thì chủ nhật tuần sau sẽ tăng thêm \(7\) ngày và đến ngày là: \(13 + 7 = 20\)
Vậy chủ nhật tuần sau là ngày \(20\) tháng \(4\).
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự