Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Trong y học, người ta dùng một laze phát ra chùm sáng có bước sóng $\lambda $ để "đốt" các mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 6 mm$^{3}$ thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 45.10$^{18}$ phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1 mm$^{3}$ mô là 2,53 J. Lấy h = 6,625.10$^{−34}$ J.s; c = 3.10$^{8}$ m/s. Giá trị của $\lambda $ là
A. 589 nm.
B. 683 nm.
C. 485 nm.
D. 489 nm.
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
Lời giải chi tiết
$\frac{{hc}}{\lambda } = \frac{{2,53.6}}{{{{45.10}^{18}}}}$=>$\lambda = $0,5891798419.10$^{-6}$ m
Chọn đáp án A
 

Bài mới