Năng lượng nhỏ nhất của phôtôn ứng với bức xạ γ để phản ứng xảy ra có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Cho phản ứng hạt nhân $_6^{12}C + \gamma \to 3_2^4He$. Biết khối lượng của 126C và 24He lần lượt là 11,9970 u và 4,0015 u; lấy 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng nhỏ nhất của phôtôn ứng với bức xạ γ để phản ứng xảy ra có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 7 MeV.
B. 6 MeV.
C. 9 MeV.
D. 8 MeV.
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
Lời giải chi tiết
$\Delta E$=(3.4,0015-11,9970).931,5MeV=6,98625MeV chọn A
 

Bình luận bằng Facebook