Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Hạt nhân đơteri $_1^2D$ có năng lượng liên kết là 2,2356 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng
A. 1,1178 MeV/nuclon.
B. 4,4712 MeV/nuclon.
C. 2,2356 MeV/nuclon.
D. 0,7452 MeV/nuclon.
Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
${{\rm{W}}_{LKR}} = \frac{{{{\rm{W}}_{LK}}}}{A} = \frac{{2,2356}}{2} = 1,1178(MeV)$
Chọn đáp án A
 

Bình luận bằng Facebook