Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là

Trinh Tham

New member
Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là
A. Phát triển thủy điện.
B. Phát triển lâm nghiệp.
C. Phát triển kinh tế biển.
D. Phát triển chăn nuôi.