Máy đơn giản

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I – KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG
Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.
II – CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

Các máy cơ đơn giản thường dùng là: Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc
- Mặt phẳng nghiêng:
+ Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo (đẩy) vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật
+ Mặt phẳng càng nghiêng ít, lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.
Máy đơn giản 1.png

- Đòn bẩy:
Máy đơn giản 2.PNG

- Mỗi đòn bẩy đều có:
+ Điểm tựa OO
+ Điểm tác dụng của lực cần nâng F1F1 là O1O1
+ Điểm tác dụng của lực nâng F2F2 là O2O2
Khi OO2>OO1OO2>OO1 thì F2<F1F2<F1
- Ròng rọc:
Máy đơn giản 3.png

+ Ròng rọc cố định: Giúp ta thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp
+ Ròng rọc động: Giúp làm giảm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật
+ Palăng: Hệ thống bao gồm cả ròng rọc cố định và ròng rọc động, nó giúp ta vừa có thể làm giảm lực kéo vật lên vừa có thể làm thay đổi phương của lực kéo.
 
Tác giả Chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Học Lớp Vật lý 6: I - Cơ học 0

Chủ đề tương tự