Đề thi Lời giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Pleiku tỉnh Gia Lai

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
7scv giới thiệu với bạn Lời giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Pleiku tỉnh Gia Lai. Đây là một đề toán khá hay nên bạn cần xem cẩn thận từ câu dễ tới câu khó. Nếu như thay vì không muốn làm online thì bạn có thể photo file đề pdf + file lời giải chi tiết.
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-1-jpg.11124
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-2-jpg.11125
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-3-jpg.11126
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-4-jpg.11127
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-5-jpg.11128
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-6-jpg.11129
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-7-jpg.11130
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-8-jpg.11131
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-9-jpg.11132
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-10-jpg.11133
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-11-jpg.11134
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-12-jpg.11135
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-13-jpg.11136
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-14-jpg.11137
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-15-jpg.11138
loi-giai-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-pleiku-tinh-gia-la-16-jpg.11139

 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook