khối lượng riêng của sắt

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hỏi: Khối lượng riêng của sắt?
Đáp: Khối lượng riêng của sắt 7,874 g/cm³

Tìm hiểu thêm

Sắt là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Fe và số hiệu nguyên tử bằng 26, phân nhóm VIIIB chu kỳ 4.
  • Biểu tượng: Fe
  • Mật độ: 7,874 g/cm³
  • Điểm nóng chảy: 1.538 °C
  • Khối lượng nguyên tử: 55,845 u
  • Số nguyên tử: 26
  • Cấu hình điện tử: [Ar] 3d64s2