Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng
A. màu cam.
B. màu chàm.
C. màu đỏ.
D. màu vàng.
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Ánh sáng huỳnh quang phát ra phải có bước sóng dài hơn ánh sáng chiếu vào chất huỳnh quang
Chọn đáp án: B