Hỏi: Quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai thay đổi như thế nào?

Van Dinh

New member
Hỏi: Quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai thay đổi như thế nào?
A. Mâu thuẫn nhau gay gắt về quyền lợi.
B. Từ Đồng minh chống phát xít chuyển sang đối đầu.
C. Hợp tác cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề quốc tế lớn.
D. Chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
 

Nguyen Thi Thai

New member
Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 58.
Cách giải:
Từ Đồng minh chống phát xít, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ và Liên Xô đã chuyển sang đối đầu Chọn B.