Hỏi: Phản xạ có điều kiện mang đặc trưng nào sau đây ?

Đặng Thảo

New member
Hỏi: Phản xạ có điều kiện mang đặc trưng nào sau đây ?
A. Có sự hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời
B. Cung phản xạ đơn giản
C. Mang tính chất bẩm sinh
D. Bền vững theo thời gian
 

Sen

New member
Phản xạ có điều kiện có sự hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời.
Đáp án cần chọn là: A