Hỏi: Ở người, loại xương nào dưới đây được gắn trực tiếp với màng nhĩ ?

Hỏi: Ở người, loại xương nào dưới đây được gắn trực tiếp với màng nhĩ ?
A. Xương bàn đạp
B. Xương đe
C. Xương búa
D. Xương đòn