Hỏi: Bộ phận nào dưới đây không nằm ở tai trong?

Lã Hiền

New member
Hỏi: Bộ phận nào dưới đây không nằm ở tai trong?
A. Xương tai
B. Ốc tai
C. Ống bán khuyên
D. Cơ quan Coocti