Học giải bài 38 trang 123 SGK Toán lớp 9 tập 1. Điền các từ thích hợp vào chỗ trống (...)

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Đề bài
Điền các từ thích hợp vào chỗ trống (...):
a) Tâm của các đường tròn có bán kính \(1cm\) tiếp xúc ngoài với đường tròn \((O;\ 3cm)\) nằm trên ...
b) Tâm của các đường tròn có bán kính \(1cm\) tiếp xúc trong với đường tròn \((O;\ 3cm)\) nằm trên ...
Giải
a)
b38a-trang-123-sgk-toan-9-t1-jpg.660

Hai đường tròn tiếp xúc ngoài nên \(OO'=R+r=OA+O'A=3+1=4 (cm).\)
Vậy \(O'\) luôn cách \(O\) một khoảng không đổi là \(4cm\). Do đó \(O'\) nằm trên đường tròn tâm \(O\) bán kính \(4cm\).
Trả lời: Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn \((O;\ 3cm)\) nằm trên đường tròn \((O; 4cm)\).
b)
b38b-trang-123-sgk-toan-9-t1-jpg.661

Hai đường tròn tiếp xúc trong nên \(OO'=R-r=AO-AO'=3-1=2 (cm).\)
Vậy \(O'\) luôn cách \(O\) một khoảng không đổi là \(2cm\). Do đó \(O'\) nằm trên đường tròn tâm \(O\) bán kính \(2cm\).
Trả lời: Tâm của các đường tròn có bán kính \(1cm\) tiếp xúc trong với đường tròn \((O;3cm)\) nằm trên đường tròn \((O;\ 2cm)\).
7scv.com​
 

Bình luận bằng Facebook