Học giải bài 32 trang 89 SGK Toán lớp 9 tập 1. Một con thuyền với vận tốc 2km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Đề bài
Một con thuyền với vận tốc \(2km/h\) vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất \(5\) phút. Biết rằng đường đi của con thuyền tạo với bờ một góc \(70^{\circ}\). Từ đó đã có thể tính được chiều rộng của khúc sông chưa? Nếu có thể hãy tính kết quả (làm tròn đến mét).

Giải
b32-trang-89-sgk-toan-9-t1-jpg.652

Gọi \(AB\) là đoạn đường mà con thuyền đi được trong \(5\) phút, \(BH\) là chiều rộng của khúc sông.
Đổi \(5\) phút \(=\dfrac{1}{12}h.\) Biết vận tốc của thuyền là \(v=2km/h\)
Suy ra quãng đường thuyền đi trong \(5\) phút là: \(AB=S=v.t=2.\dfrac{1}{12}=\dfrac{1}{6}.\)
Xét tam giác \(HAB\) vuông tại \(H\), \(AB=\dfrac{1}{6},\ \widehat{A}=70^o\), ta có:
\(BH=AB. \sin A = \dfrac{1}{6}. \sin 70^o \approx 0,1566(km).\)
Vậy chiều rộng khúc sông xấp xỉ \(156,6(m)\).
7scv.com​
 

Bình luận bằng Facebook