Học giải bài 31 trang 89 SGK Toán lớp 9 tập 1. Trong hình 33:

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Đề bài
Trong hình 33, \(AC=8cm,\ AD=9,6cm,\ \widehat{ABC}=90^o,\ \)
\(\widehat{ACB}=54^o\) và \(\widehat{ACD}=74^o\). Hãy tính:
a) AB;
b) \(\widehat {ADC}\).
b31a-trang-89-sgk-toan-9-t1-jpg.650

Giải
a) Xét tam giác \(ABC\) vuông tại \(B\) có:
\(AB = AC.\sin C = 8.\sin {54^0} \approx 6,472\left( {cm} \right)\)
b) Kẻ \(AH\) vuông góc với \(CD\).
b31-trang-89-sgk-toan-9-t1-jpg.651

Xét tam giác \(ACH\) vuông tại \(H\) có:
\(AH = AC.\sin C = 8.\sin {74^0} \approx 7,690\left( {cm} \right)\)
Xét tam giác \(AHD\) vuông tại \(H\) có:
\(\sin {\rm{D}} = \dfrac{AH}{AD} \approx \dfrac{7,690}{9,6} \approx 0,801 \Rightarrow \widehat D \approx {53^0}\).
7scv.com​
 

Bình luận bằng Facebook