HL.9. Lực kế và Phép đo lực, Trọng lượng và khối lượng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I – LỰC KẾ
1. Lực kế
Lực kế
là dụng cụ dùng để đo lực
Lực kế và Phép đo lực 1.png

2. Cách đo lực
- Điều chỉnh số 0: điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng vạch 0
- Cho lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo
Lực kế và Phép đo lực 2.png

II – TRỌNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG
Hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật:
\(P = 10m\)
Trong đó,
+ \(P\): Trọng lượng (đơn vị niutơn \(\left( N \right)\))
+ \(m\): khối lượng (đơn vị kilôgam \(\left( {kg} \right)\))
 

Chủ đề tương tự