HL.9. Gấp một số lên nhiều lần

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Bài toán:

Đoạn thẳng AB dài $5$ cm. Đoạn thẳng CD dài gấp $3$ lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?
Gấp một số lên nhiều lần 1.JPG


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Tìm giá trị của một số khi gấp số đó lên nhiều lần.

  • Bước 1: Tóm tắt đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng.
  • Bước 2: Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
  • Bước 3: Trình bày lời giải và kiểm tra kết quả vừa tìm được.
Ví dụ: Năm nay con \(6\) tuổi, tuổi mẹ gấp \(5\) lần tuổi con. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ?
Tóm tắt:
Gấp một số lên nhiều lần 2.JPG

Hướng dẫn giải
Năm nay mẹ có số tuổi là:
\(6 \times 5 = 30\) (tuổi)
Đáp số: \(30\) tuổi

Dạng 2: Gấp một số có chứa đơn vị đo lên nhiều lần.
  • Bước 1: Thực hiện phép nhân số đã cho với số lần.
  • Bước 2: Viết lại đơn vị đo ban đầu vào kết quả vừa tìm được.
Ví dụ: Gấp \(5cm\) lên \(3\) lần thì được bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải
Ta có: \(5 \times 3 = 15(cm)\)
Vậy \(5cm\) lên \(3\) lần thì được giá trị bằng \(15cm\)

Dạng 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống
  • Bước 1: Nhân số cho trước với số lần đã cho.
  • Bước 2: Điền số vừa tìm được vào ô trống.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
Gấp một số lên nhiều lần 3.JPG

Hướng dẫn giải
Ta có \(4 \times 6 = 24\)
Gấp một số lên nhiều lần 4.JPG

Số cần điền vào chỗ trống là \(24\)