HL.8. Sự sôi

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Sự sôi.png

I – SỰ SÔI
Sự sôi
thực chất là sự bay hơi không những trên bề mặt mà ngay cả trong lòng chất lỏng
II – ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ SÔI
  • Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi
  • Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi
III – MỞ RỘNG
  • Nhiệt độ sôi của chất lỏng còn phụ thuộc áp suất trên mặt thoáng. Áp suất trên mặt thoáng càng lớn thì nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao. Do đó, trong nồi áp suất, nhiệt độ sôi của nước cao hơn \({100^0}C\)