HL.6. Trường hợp đồng dạng thứ ba

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
1. Các kiến thức cần nhớ
Định lý:
Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đồng dạng.
Nếu \(\Delta ABC\) và \(\Delta A'B'C'\) có \(\widehat A = \widehat {A'}\) và \(\widehat B = \widehat {B'}\) (h.1) Thì \(\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'\) (g.g)
Tam Giác Đồng Dạng.PNG


2. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Sử dụng tam giác đồng dạng để tính toán
Phương pháp:

  • Từ tam giác đồng dạng suy ra các cặp cạnh tỉ lệ và các góc bằng nhau
  • Từ đó tính cạnh và góc
Dạng 2: Chứng minh tam giác đồng dạng và các hệ thức liên quan
Phương pháp:

  • Sử dụng trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác để chứng minh tam giác đồng dạng
  • Từ đó suy ra các hệ thức cần chứng minh
 

Bài mới