HL.6. Tác dụng của lực

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng
I – SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

  • Vật đang chuyển động bị dừng lại
  • Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động
  • Vật chuyển động nhanh lên
  • Vật chuyển động chậm lại
  • Vật đang chuyển động theo hướng này, bỗng chuyển động theo hướng khác
II – SỰ BIẾN DẠNG
Những sự thay đổi hình dạng của một vật
Ví dụ:
  • Lò xo bị kéo dãn dài ra
  • Vật bị méo, …