HL.6. Phương pháp giải bài tập tính phân tử khối

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
* Cách tính phân tử khối
- Phân tử khối là tổng số nguyên tử khối của các nguyên tử tạo thành phân tử.
Bước 1: Dựa vào kí hiệu hóa học, xác định được nguyên tử khối của mỗi nguyên tử
Bước 2: Nhân nguyên tử khối với số nguyên tử của nguyên tố đó
Bước 3: Cộng các tích của các nguyên tố với nhau
Có 2 dạng phân tử sau:
Dạng 1: AnBm
- Xác định nguyên tử khối của A và B (kí hiệu là MA và MB)
- Nguyên tố A có n nguyên tử, nguyên tố B có m nguyên tử
=> phân tử khối của chất AnBm là: n.MA + m.MB
Dạng 2: An(BCp)m có 2 cách làm:
- Xác định nguyên tử khối của A, B và C (kí hiệu là MA, MB và MC)
- Nguyên tố A có n nguyên tử, nguyên tố B có m nguyên tử, nguyên tố C có p.m nguyên tử.
+ Cách 1: Phân tử khối = n.MA + (MB + p.MC).m
+ Cách 2: Phân tử khối = n.MA + m.MB + p.m.MC