HL.6. Phép trừ hai số nguyên

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
1. Các kiến thức cần nhớ
Phép trừ hai số nguyên

  • Muốn trừ số nguyên $a$ cho số nguyên $b,$ ta cộng $a$ với số đối của $b.$: $a-b = a + \left( { - b} \right)$
  • Ví dụ: \(8 - 9 = 8 + \left( { - 9} \right) = - \left( {9 - 8} \right) = - 1.\)
2. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Trừ hai số nguyên
Phương pháp:
Áp dụng công thức: $a-b = a + \left( { - b} \right)$

Dạng 2 : Thực hiện dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên
Phương pháp:
Thay phép trừ bằng phép cộng với số đối rồi áp dụng quy tắc cộng các số nguyên

Dạng 3 : Tìm một trong hai số hạng khi biết tổng hoặc hiệu và số hạng kia
Phương pháp:

Sử dụng mối qua hệ giữa các số hạng với tổng hoặc hiệu
  • Một số hạng bằng tổng trừ số hạng kia ;
  • Số bị trừ bằng hiệu cộng số trừ ;
  • Số trừ bằng số bị trừ trừ hiệu ;
Dạng 4 : Tìm số đối của một số cho trước
Phương pháp:

  • Áp dụng : số đối của $a$ là $-a.$
  • Chú ý: $ - \left( { - a} \right) = a$
Dạng 5 : Bài toán liên quan đến phép trừ số nguyên
Phương pháp:
Căn cứ vào yêu cầu của đề bài suy luận để dẫn đến phép trừ hai số nguyên
 

Bình luận bằng Facebook

Tác giả Chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Học Lớp Toán lớp 6: II - Số nguyên 0

Chủ đề tương tự