HL.6. Hình bình hành và Diện tích hình bình hành

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Hình bình hành
Hình bình hành 1.JPG

Hình bình hành ABCD có:
  • AB và CD là hai cạnh đối diện; AD và BC là hai cạnh đối diện.
  • Cạnh AB song song với cạnh DC.
  • Cạnh AD song song với cạnh BC.
  • AB = CD và AD = BC.
Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

2. Diện tích hình bình hành
Hình bình hành 2.JPG

- Cắt phần hình tam giác ADH rồi ghép như hình vẽ để được hình chữ nhật ABIH.
Hình bình hành 3.JPG

Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật ABIH.
Diện tích hình chữ nhật ABIH là a×ha×h.
Vậy diện tích hình bình hành ABCD là a×ha×h.
Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo): S=a×hS=a×h
(SS là diện tích, aa là độ dài đáy, hh là chiều cao của hình bình hành).

3. Một số dạng bài tập
Dạng 1: Tính diện tích hình bình hành khi biết độ dài đáy và chiều cao

Phương pháp: Áp dụng công thức: S=a×hS=a×h (SS là diện tích, aa là độ dài đáy, hh là chiều cao).

Dạng 2: Tính độ dài đáy khi biết diện tích và chiều cao
Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S=a×hS=a×h, ta có công thức tính độ dài đáy như sau: a=S:ha=S:h.

Dạng 3: Tính chiều cao khi biết diện tích và độ dài đáy
Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S=a×hS=a×h, ta có công thức tính chiều cao như sau: h=S:ah=S:a.

Dạng 4: Toán có lời văn
Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác định dạng toán trong bài rồi giải bài toán đó.