HL.5. Nhiệt kế và Thang nhiệt độ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I – NHIỆT KẾ
Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế

- Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất
- Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau: nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế, ….
nhiet-ke-va-thang-nhiet-do-png.4969

Giống như thước đo, mỗi nhiệt kế cũng có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nó.

II – THANG NHIỆT ĐỘ (THANG NHIỆT GIAI)
Có nhiều thang nhiệt độ khác nhau:
- Thang nhiệt độ Xen-xi-út (Celsius): Độ C \(\left( {^0C} \right)\)
  • Nhiệt độ của nước đá đang tan là \({0^0}C\)
  • Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là \({100^0}C\)
  • Những nhiệt độ thấp hơn \({0^0}C\) gọi là độ âm
- Thang nhiệt độ Fa-ren-hai (Fahrenheit): Độ F \(\left( {^0F} \right)\)
  • Nhiệt độ của nước đá đang tan là: \({32^0}F\)
  • Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là: \({212^0}F\)
(Thang nhiệt độ này được sử dụng nhiều ở Mỹ)
- Thang nhiệt độ Kevin: Độ K \(\left( K \right)\)
Thang Kenvin quy định \({0^0}C\) ứng với \(273K\) và cứ mỗi độ trong thang Celsius bằng một độ trong thang Kenvin

* Công thức đổi nhiệt giai:
  • \(^0C = \dfrac{5}{9}\left( {t\left( {^0F} \right) - 32} \right)\)
  • \(K = t\left( {^0C} \right) + 273\)
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự