HL.5. Lực và Hai lực cân bằng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I – LỰC
Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực
II – PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA LỰC
Mỗi lực đều có phương và chiều xác định
Lực và Hai lực cân bằng.jpg

III – HAI LỰC CÂN BẰNG
  • Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên, thì hai lực đó là hai lực cân bằng
  • Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.
 

Chủ đề tương tự