HL.5. Ki-lô-mét vuông

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biển … người ta thường dùng đơn vị: ki-lô-mét vuông.
Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài \(1km\).
Ki-lô-mét vuông viết tắt là \(k{m^2}\).
\(1k{m^2} = 1\,\,000\,\,000{m^2}\)
Ví dụ: Diện tích Thủ đô Hà Nội (tính theo số liệu năm \(2002\)) là \(921k{m^2}\).