HL.5. Không khí - Sự cháy

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ
- Không khí là một hỗn hợp khí trong đó : oxi chiếm 21% về thể tích (khoảng 1/5 về thể tích không khí), khí nitơ chiếm 78% và các khí khác như hơi nước, khí cacbonic, một số khí hiếm như Ne, Ar, bụi khói chiếm khoảng 1% thể tích không khí.
* Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm
a) Ô nhiễm môi trường
- Không khí bị ô nhiễm gây nhiều tác hại đến sức khoẻ con người và đời sống của động vật, thực vật, phá hại dần những công trình xây dung như cầu cống, nhà cửa, di tích lịch sử…
b) Các biện pháp nên làm:
- Xử lí khí thải của các nhà máy, các lò đốt, các phương tiện giao thông…
- Bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây xanh…
II. SỰ CHÁY VÀ SỰ OXI HOÁ CHẬM
1. Sự cháy
* Sự cháy là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng.
- VD: Ga cháy, nến cháy.
* Sự cháy của một chất trong không khí và trong khí oxi:
+ Giống nhau: Đều là sự oxi hoá.
+ Khác nhau : Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn, tạo ra nhiệt độ thấp hơn khi cháy trong khí oxi.
2. Sự oxi hoá chậm
* Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có toả nhiệt và không phát sáng.
- VD: + Al, Fe bị gỉ
+ Sự oxi hoá chậm xảy ra trong cơ thể người.
* So sánh sự cháy và sự oxi hóa chậm:
 

Sự cháy

Sự oxi hoá chậm

Giống

Sự oxi hoá, có toả nhiệt

Sự oxi hoá, có toả nhiệt

Khác

Có phát sáng

Không phát sáng


III. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ DẬP TẮT ĐÁM CHÁY
* Điều kiện phát sinh sự cháy
- Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.
- Phải có đủ khí oxi cho sự cháy.
* Biện pháp dập tắt sự cháy
- Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.
- Cách li chất cháy với khí oxi.
 

Bình luận bằng Facebook

Tác giả Chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Học Lớp Hóa học 8: IV - Oxi và Không khí 0

Chủ đề tương tự