HL.5. Biểu diễn lực

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
bieu-dien-luc-1-jpg.5093

I - ĐỊNH NGHĨA VỀ LỰC
  • Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.
  • Đơn vị của lực là Niutơn (N).
II - BIỂU DIẾN LỰC
Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:
  • Gốc là điểm đặt của lực.
  • Phương và chiều là phương và chiều của lực.
  • Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.
  • Ký hiệu: \(\overrightarrow F \)
  • Cường độ: \(F\)
Ví dụ:
bieu-dien-luc-2-jpg.5094

Vật chịu tác dụng của lực \(\overrightarrow F \) có độ lớn: \(F = 30N\)
 

Bình luận bằng Facebook