HL.4. Tia phân giác của một góc

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
1. Các kiến thức cần nhớ
Tia phân giác của một góc

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.
tia-phan-giac-cua-mot-goc-png.4861

Từ định nghĩa ta suy ra
  • Tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ $ \Leftrightarrow \widehat {xOz} = \widehat {zOy}$ và tia $Oz$ nằm giữa hai tia $Ox;Oy.$
  • Hoặc Tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat {xOz} + \widehat {zOy} = \widehat {xOy}\\\widehat {xOz} = \widehat {zOy}\end{array} \right.$
  • Hoặc Tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ $ \Leftrightarrow \widehat {xOz} = \widehat {zOy} = \dfrac{1}{2}\widehat {xOy}.$
2. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Tính số đo góc
Phương pháp:

Ta sử dụng
Nếu tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ thì $\widehat {xOz} = \widehat {zOy} = \dfrac{1}{2}\widehat {xOy}$.

Dạng 2: Chứng tỏ một tia là tia phân giác của một góc
Phương pháp:

Để chứng tỏ tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ ta cần hai điều kiện:
  • Tia $Oz$ nằm giữa hai tia $Ox;Oy$
  • $\widehat {xOz} = \widehat {zOy}$
 

Bình luận bằng Facebook

Tác giả Chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Học Lớp Toán lớp 6: V - Góc 0

Chủ đề tương tự