HL.4. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I – LỰC XUẤT HIỆN TRONG SỰ CO DÃN VÌ NHIỆT
Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn

II – BĂNG KÉP
Băng kép
(hay còn gọi là thanh lưỡng kim) khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại
  • Khi bị đốt nóng, băng kép sẽ bị cong về phía kim loại có độ dãn nở thấp hơn
  • Khi được làm lạnh, băng kép cũng sẽ bị cong theo chiều ngược lại – nghĩa là cong về phía kim loại có độ dãn nở nhiều hơn
Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng – ngắt tự động mạch điện
ứng dụng của sự nở vì nhiệt (1).png