HL.3. Ôn tập về đại lượng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
on-tap-ve-dai-luong-1-jpg.4644

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Đổi đơn vị độ dài

  • Thứ tự các đơn vị đo trong bảng đơn vị đo độ dài.
  • Các đơn vị liền nhau luôn hơn kém nhau $10$ lần.
Bảng đơn vị đo độ dài:
on-tap-ve-dai-luong-2-jpg.4645

Dạng 2: Đọc khối lượng của một vật
- Quan sát cân và các quả cân để từ đó tính được khối lượng của vật.

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo.
  • Đổi các đơn vị đo về cùng một đơn vị.
  • So sánh các số có đơn vị đo tương tự cách so sánh các số trong phạm vi \(100\,000\)
Dạng 4: Tính khoảng thời gian trôi qua
  • Tính số phút và số giờ đã thay đổi giữa hai khoảng thời gian cho trước.

Dạng 5: Tìm tiền thừa khi thanh toán mua sắm.
  • Tìm số tiền mà em đã tiêu.
  • Tìm số tiền thừa bằng cách lấy số tiền em trả trừ số tiền em đã tiêu.
 

Bình luận bằng Facebook