HL.3. Đọc thêm về Flo-Brom-Iot

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Tính chất hóa học của đơn chất
C THÊM VỀ FLO - BROM -IOT 4.jpg

2. Điều chế
C THÊM VỀ FLO - BROM -IOT 3.jpg
 
Sửa lần cuối: