HL.26. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Cách thực hiện phép chia một số có ba chữ số cho số có một chữ số:
Ví dụ:
Chia số có ba chữ số 1.jpg

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính

 • Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, đặt số đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương.
 • Bước 2: Thực hiện phép chia.
Dạng 2: Toán đố
 • Bước 1: Đọc và phân tích đề bài, xác định số đã cho, số cần tìm và dạng toán.
 • Bước 2: Tìm cách giải cho bài toán: Bài toán tìm giá trị của một nhóm hoặc tìm số nhóm tạo thành thì em thường hay sử dụng phép tính chia.
 • Bước 3: Trình bày lời giải.
 • Bước 4: Kiểm tra cách trình bày và kết quả vừa tìm được.
Ví dụ: Có \(234\) học sinh xếp hàng, mỗi hàng có \(9\) học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng ?
- Phân tích đề và tìm cách giải:
Muốn tìm số hàng thì ta lấy tất cả số học sinh chia cho số học sinh của một hàng.
Hướng dẫn giải
Có tất cả số hàng là: \(234:9 = 26\)(hàng)
Đáp số: \(26\) hàng

Dạng 3: Kiểm tra một phép tính đúng hay sai
 • Đặt tính theo cách đặt cột dọc của phép chia.
 • Thực hiện phép tính.
 • So sánh với cách làm phép tính và kết quả đã cho để xác đinh tính đúng – sai.
Ví dụ: Điền Đ hoặc S vào ô trống:
Chia số có ba chữ số 2.JPG

Hướng dẫn giải
 • Phép toán đã cho được đặt tính đúng.
 • Cách thực hiện phép chia đúng.
Vậy cần điền chữ Đ vào ô trống.