HL.2. Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
1. Sự oxi hóa
- Khái niệm: Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.
VD: 2Cu + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2CuO
CH4 + 2O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CO2 + 2H2O
2H2 + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2H2O
2. Phản ứng hóa hợp
- Khái niệm: Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ haihay nhiều chất ban đầu.
VD: 4P + 5O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2P2O5
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 4Fe(OH)3
3. Ứng dụng của oxi
a) Sự hô hấp:
- Oxi cần thiết cho sự hô hấp của người và động, thực vật.
- Những phi công, thợ lặn, thợ chữa cháy… thở bằng oxi đựng trong các bình đặc biệt.
b) Oxi rất cần thiết cho sự đốt nhiên liệu:
- Các nhiên liệu cháy trong oxi tạo nhiệt độ cao hơn trong không khí
- Trong công nghiệp sản xuất gang thép, người ta thổi khí oxi để tạo ra nhiệt độ cao, nâng hiệu suất và chất lượng gang thép.
- Chế tạo mìn phá đá.
- Oxi lỏng dùng để đốt nhiên liệu trong tên lửa.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự