HL.2. Hai đường thẳng vuông góc

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. Các kiến thức cần nhớ
1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

  • Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và một trong các góc tạo thành là góc vuông.
  • Ví dụ: \(AB \bot CD\) (tại O) \( \Leftrightarrow \widehat {AOC} = {90^0}\)
hai đường thẳng vuông góc.PNG

Tính duy nhất của đường vuông góc: Qua một điểm cho trước, có một và chỉ một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.

2. Đường trung trực của đoạn thẳng
Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó.
Ví dụ: $xy$ là đường trung trực của đoạn $AB$ \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}xy \cap AB = \left\{ O \right\}\\AO = OB\\xy \bot AB\end{array} \right.\)
hai đường thẳng vuông góc 2.PNG

Chú ý: Kí hiệu \(xy \cap AB = \left\{ O \right\}\) đọc là $xy$ cắt \(AB\) tại \(O.\)

II. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Vẽ và nhận biết đường thẳng vuông góc, đường trung trực của một đoạn thẳng
Phương pháp:
Dùng định nghĩa hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của một đoạn thẳng.

Dạng 2: Tính số đo góc
Phương pháp:
Chú ý đến góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc bằng \(90^\circ \).