HL.2. Đo thể tích chất lỏng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I – ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH
  • Đơn vị đo thể tích chất lỏng thường dùng là mét khối \(\left( {{m^3}} \right)\) và lít \(\left( l \right)\)
  • Ngoài ra còn dùng các đơn vị: \(c{m^3},ml,cc,d{m^3},...\)
\(\begin{array}{l}1{m^3} = 1000d{m^3} = 1000000c{m^3} = 1000000ml = 1000000cc\\1c{m^3} = 1ml = 1cc\\1k{m^3} = \dfrac{1}{{1000000}}k{m^3}\end{array}\)
\(1\) lít \( = 1d{m^3} = 1000c{m^3} = 1000ml\)

II – ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
1. Dụng cụ đo thể tích

Dụng cụ đo thể tích chất lỏng: Dùng bình chia độ, ca đong, …
o-the-tich-chat-long-jpg.4964

2. Cách đo thể tích
Các bước đo thể tích:

  1. Ước lượng thể tích cần đo
  2. Chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp
  3. Đặt bình chia độ thẳng đứng
  4. Đặt mắt nhìn ngang bằng với độ cao mực chất lỏng trong bình
  5. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng
 

Chủ đề tương tự