HL.19. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Để tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé ( hai số có cùng đơn vị đo)
Ví dụ: Đoạn thẳng AB dài $8\,cm$, đoạn thẳng CD dài $2cm$. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?
Tóm tắt:
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 1.JPG

Bài giải​
Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD một số lần là: $8:2 = 4$ (lần)
Đáp số: $4$ lần.

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Kiểm tra số lớn gấp số bé bao nhiêu lần.

  • Bài toán cho các số và yêu cầu kiểm tra số lớn gấp mấy lần số bé.
  • Cách giải: Lấy số lớn chia cho số bé ( cùng đơn vị đo nếu có)
Ví dụ: So sánh số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu vàng bao nhiêu lần ?
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 2.JPG

Hướng dẫn giải
Có \(6\) hình tròn màu xanh và \(2\) hình tròn màu vàng.
Vì \(6:2 = 3\) nên số hình tròn màu xanh gấp \(3\) lần số hình tròn màu vàng.

Dạng 2: Toán đố
  • Bước 1: Đọc và phân tích đề, bài toán cho giá trị hai đại lượng, yêu cầu tìm đại lượng có giá trị lớn hơn gấp đại lượng có giá trị bé hơn bao nhiêu lần.
  • Bước 2: Muốn tìm số lớn gấp số bé bao nhiêu lần thì ta lấy số lớn chia cho số bé.
  • Bước 3: Trình bày bài: Câu lời giải, phép tính, đáp số.
  • Bước 4: Kiểm tra lại lời giải và kết quả.
Ví dụ: Một con lợn cân nặng \(42kg\), một con chó cân nặng \(7kg\). Hỏi cân nặng của con lợn gấp mấy lần con ngỗng ?
Hướng dẫn giải
Con lợn có cân nặng gấp con ngỗng số lần là: \(42:7 = 6\) (lần)
Đáp số: \(6\) lần.

Dạng 3: Chu vi hình này gấp chu vi hình kia bao nhiêu lần ?
  • Bước 1: Tính chu vi của mỗi hình.
  • Bước 2: Lấy chu vi của hình lớn hơn chia cho chu vi của hình nhỏ hơn.
Ví dụ: Chu vi của hình tứ giác MNPQ gấp mấy lần chu vi của hình tam giác ABC ?
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 3.JPG

Hướng dẫn giải
Chu vi hình tam giác ABC là: \(3 \times 3 = 9\left( {cm} \right)\)
Chu vi của hình tứ giác MNPQ là: $4 + 5 + 6 + 3 = 18\left( {cm} \right)$
Chu vi tứ giác MNPQ gấp chu vi tam giác ABC số lần là: \(18:9 = 2\) (lần)
Đáp số: \(2\) lần