HL.17. Phép cộng trong phạm vi 10

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Bảng cộng các số trong phạm vi 10
  • Cách làm tính cộng các số trong phạm vi 10 và vận dụng vào các tình huống thực tế.
phep-cong-trong-pham-vi-10-1-jpg.4462


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Thực hiện phép tính

Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(10\) bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng cộng vừa học.
Ví dụ: \(4 + 6 = ?\)
Hướng dẫn giải
Nhẩm
phep-cong-trong-pham-vi-10-2-jpg.4463

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(10\)

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.
  • Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.
  • Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:
phep-cong-trong-pham-vi-10-3-jpg.4464

Hướng dẫn giải
Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:
phep-cong-trong-pham-vi-10-4-jpg.4465


Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 hoặc nhiều phép tính.
Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.
Ví dụ: $7 + 2 + 1 = ?$
Hướng dẫn giải
Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ta được:
$7 + 2 + 1 = 9 + 1 = 10$
 

Bình luận bằng Facebook