HL.11. Lực đẩy Ác-si-mét

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
luc-day-ac-si-met-jpg.5074

I - TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT NHÚNG CHÌM TRONG NÓ
Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét.

II - ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: ${F_A} = d.V$
Trong đó:
  • $d$: là trọng lượng riêng của chất lỏng $\left( {N/{m^3}} \right)$
  • $V$: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ $\left( {{m^3}} \right)$
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự