HL.1. Ôn tập các số đến 100 000

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
on-tap-cac-so-den-100-000-1-jpg.4640

* Cấu tạo số các số phạm vi \(100\,000\) :
on-tap-cac-so-den-100-000-2-jpg.4641

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Viết số
-
Cho các chữ số trong mỗi hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị; yêu cầu viết thành số.
- Cách làm:
 • Viết liền các chữ số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải là: Hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.
 • Hàng nào thiếu sẽ được viết bằng chữ số \(0\).
Dạng 2: Đọc số
Đọc theo thứ tự lần lượt từ hàng chục nghìn về hàng đơn vị.
Ví dụ: Viết vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau:
on-tap-cac-so-den-100-000-3-jpg.4642

Hướng dẫn giải
on-tap-cac-so-den-100-000-4-jpg.4643


Dạng 3: Điền số theo thứ tự.
 • Các số liên tiếp cách nhau một đơn vị.
 • Số liền trước và liền sau của một số thì lần lượt kém hoặc hơn số đó một đơn vị.
 • Các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục liên tiếp lần lượt hơn kém nhau một nghìn, một trăm hoặc $10$ đơn vị.
Dạng 4: Viết số thành tổng.
Phân tích số có $5$ chữ số đã cho thành tổng các hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị.

Dạng 5: Các số đặc biệt.
 • Số lớn nhất có $5$ chữ số là $99999$
 • Số bé nhất có $5$chữ số là: $10000$
 • Số chẵn lớn nhất có $5$chữ số là: $99998$
Dạng 6: Điền dấu thích hợp vào ô trống
 • Tính giá trị của mỗi vế
 • So sánh giá trị rồi điền dấu >,< hoặc = vào ô trống hoặc chỗ chấm.
Dạng 7: Tìm số lớn nhất hoặc bé nhất trong một dãy số.
 • So sánh các số trong một dãy.
 • Chọn số có giá trị bé nhất hoặc lớn nhất theo yêu cầu.
Dạng 8: Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.
 • So sánh các số trong một dãy
 • Sắp xếp các số theo thứ tự đề bài yêu cầu.
 

Bình luận bằng Facebook