HL.1. Hai góc đối đỉnh

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. Các kiến thức cần nhớ
1. Định nghĩa hai góc đối đỉnh

  • Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
  • Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây thì \(\widehat {AOC}\) và \(\widehat {BOD}\) là hai góc đối đỉnh.
hai góc đối đỉnh.PNG

Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
Ví dụ: \(\widehat {AOC}\) và \(\widehat {BOD}\) là hai góc đối đỉnh thì \(\widehat {AOC} = \widehat {BOD}\)

II. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Xác định các cặp góc đối đỉnh theo yêu cầu bài toán
Phương pháp:
Vẽ hình và xác định các cặp góc đối đỉnh theo định nghĩa.

Dạng 2: Tính số đo góc. Xác định các cặp góc bằng nhau.
Phương pháp:

Sử dụng tính chất của hai góc đối đỉnh và các tính chất sau:
  • Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng \(180^\circ \)
  • Hai góc kề bù có tổng số đo bằng \(180^\circ \)