Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình tròn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1

1. Hình tròn. Đường tròn


hinh-tron-duong-tron-png.7349

2. Chu vi hình tròn

Quy tắc: Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số \(3,14\).
\(C = d \times 3,14\)
(\(C\) là chu vi hình tròn, \(d\) là đường kính hình tròn).
Hoặc: Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy \(2\) lần bán kính nhân với số \(3,14\).
\(C = r \times 2 \times 3,14\)
(\(C\) là chu vi hình tròn, \(r\) là bán kính hình tròn).

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính là \(8cm\).
Giải​
Chu vi hình tròn là: \(8 \times 3,14 = 25,12\left( {c{m}} \right)\)

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn có bán kính là \(3cm\).
Giải​
Chu vi hình tròn là: \(3 \times 2 \times 3,14 = 18,84\left( {c{m}} \right)\)

3) Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tính chu vi khi biết đường kính
Phương pháp: Áp dụng công thức: \(C = d \times 3,14\)
(\(C\) là chu vi hình tròn, \(d\) là đường kính hình tròn).

Dạng 2: Tính chu vi khi biết bán kính
Phương pháp: Áp dụng công thức: \(C = r \times 2 \times 3,14\)
(\(C\) là chu vi hình tròn, \(r\) là bán kính hình tròn).

Dạng 3: Tính đường kính khi biết chu vi
Phương pháp: Từ công thức tính chu vi \(C = d \times 3,14\), ta có thể tính đường kính theo công thức: \(d = C:3,14\)

Dạng 4: Tính bán kính khi biết chu vi
Phương pháp: Từ công thức tính chu vi \(C = r \times 2 \times 3,14\), ta có thể tính bán kính theo công thức: \(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\).

Dạng 5: Toán có lời văn
Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác định dạng toán và yêu cầu của đề bài rồi giải bài toán đó.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự