Hình thức thì tương lai đơn giản

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Hình thức thì tương lai đơn giản
Hình thức:

Trong Tiếng Anh hiện tại không có thì tương lai, nhưng đề cho tiện chúng ta thường dùng thuật ngữ "tương lai đơn để mô tả dạng will/shall + nguyên mẫu không to.

Khẳng định
(Affirmative.)

Phủ định
(Negative.)

Nghi vấn
(Interrogative.)

I will/I'll work hoậc
I shall work You will/you’ll work
He will/he’ll work
We will/we’ll work
hay : we shall work You will/you’ll work They will/they’ll work

I will not/I won’t work
I shall not/I shan’t work
You will not/you won’t work He will not/he won’t work We will not/we won't work We shall not/we shan’t work
You will not/you won’t work They will not/they won't work

Shall I work ? Will you work ? Will he work ?
Shall we work ? Will you work ? Will they work ?Đối với hình thức tĩnh lược của nghi vấn, xem 104.
Nghi vấn phủ định : Will he not/won’t he work ? .
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự