Hình thức của sở hữu cách / thuộc cách

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hình thức của sở hữu cách / thuộc cách
A. Hình thức 's được dùng cho những danh từ số ít và số nhiều không tận cũng bằng s :

a man's job (một việc làm của đàn ông), men’s work (công việc của đàn ông), a woman's intuition (trực giác của phụ nữ), the butcher’s (shop) (tièm bán thịt).
a child's voice (giọng nói của trẻ con)
The children's room (phòng của trẻ em)
The people's choice (Sự chọn lựa của nhân dân).
The crew's quarters (vị trí của thủy thủ).
The horse's mouth (mõm ngựa)
The bull's horns (những cái sừng bò).
women’s clothes (quần áo của phụ nữ)
Russia's exports (xuất khẩu của Nga).
B. Hình thức (') được dùng cho những danh từ số nhiều tận cùng là s.
A girls' school (một trường nữ)
The students' hostel (ký túc xá của sinh viên).
The eagles' nest (tổ chim ó)
The Smiths' cor (xe của gia đình Smith).
C. Những tên gọi cổ điển tận cùng bằng s thường chỉ thêm dấu '
Pythagoras' theorem (định lý Pytago), Archimedes’ law (định luật Arximet), Sophocles’ plays (những vở kịch của Sphocles).
D. Những tên gọi khác tận cùng băng s có thể dùng 's hay chỉ bằng dấu (')
Mr Jones’s hay Mr Jones' house (nhà của ông Jones). Yeats’s hay Yeats' poems (những bài thơ của Yeats).
E. Với những danh từ kép từ cuối được thêm ’s :
my brother-in-law's guitar (cây đàn ghi ta của em rể tôi).
Những tên bao gồm nhiều từ tương tự :
Henry the Eighth's.wives (Những bà vợ của Henri 8).
The Prince of Wales’s helicopter (Chiếc trực thăng của Hoàng tử xứ Gan).
— Sau những từ viết tắt có thể dùng 's :
The PM’s secretary (Thư ký của thủ tướng).
The MP's briefcase. (Cái cặp của vị nghị sĩ).
The VIP’s escort (Cận vệ của yếu nhân).
Lưu ý rằng khi sử dụng sở hữu cách thì mạo từ đứng trước, người hay vật «sở hữu» được bỏ đi :
The daughter of the politician = the politician’s daughter (Con gái của vị chính khách).
The intervention of American = America’s intervention
(sự can thiệp của Mỹ)
The plays of Shakespeare = Shakespeare’s plays (Những vở kịch của Shakespeare).